کابینه نجف قلی خان صمصام‌السلطنه اردیبهشت ۱۲۹۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کابینه مستوفی‌الممالک بهمن ۱۲۹۶ بدون تصویب مجلس شورای ملی

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

کابینه محمدعلی خان علاءالسلطنه مهر ۱۲۹۵
نجف‌قلی صمصام‌السلطنه نخست‌وزیر اردیبهشت ۱۲۹۷

کابینه نجف قلی خان صمصام‌السلطنه اردیبهشت ۱۲۹۷

  • صمصام‌السلطنه - وزیر داخله
  • مشاورالملک - وزیر خارجه
  • امیر مفخم - وزیر جنگ
  • مشارالملک - وزیر مالیه
  • نیرالملک - وزیر عدلیه
  • حکیم‌الملک - وزیر علوم و اوقاف
  • مشارالسلطنه - وزیر پست و تلگراف
  • معین‌الوزاره - وزیر تجارت و فلاحت
  • معین‌الوزاره - وزیر فواید عامه