کابینه محمدولی خان سپهسالار اعظم بهمن ۱۲۹۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کابینه عبدالحسین ميرزا فرمانفرما آذر ۱۲۹۴ بدون تصویب مجلس شورای ملی

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

کابینه حسن وثوق‌الدوله شهریور ۱۲۹۵
محمدولی خان سپهسالار اعظم نخست‌وزیر بهمن ۱۲۹۴

کابینه محمدولی خان سپهسالار اعظم بهمن ۱۲۹۴ - مجلس شورای ملی بسته بود.

  • سپهسالار اعظم - وزیر داخله
  • صارم‌الدوله - وزیر خارجه
  • سردار کبیر - وزیر جنگ
  • یمین‌الملک - وزیر مالیه
  • علاءالملک - وزیر عدلیه
  • ممتازالملک - وزیر علوم و اوقاف
  • سردار منصور - وزیر پست و تلگراف
  • - - وزیر تجارت و فلاحت
  • مشیراعظم - وزیر فوائد عامه
  • سپهسالار اعظم همان سپهدار اعظم است