کابینه محمدعلی خان علاءالسلطنه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پروگرام کابینه صمصام‌السلطنه تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

پروگرام کابینه آقای مستوفی‌الممالک ۱۲۹۳
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم
محمدعلی خان علاءالسلطنه

کابینه محمدعلی خان علاءالسلطنه - دی ماه ۱۲۹۱ در زمان بسته بودن مجلس شورای ملی

کابینه جدید از آقایان معظم:

  • شاهزاده عین‌الدوله وزیر داخله،
  • آقای مستوفی‌الممالک وزیر جنگ،
  • آقای وثوق‌الدوله وزیر خارجه،
  • آقای قوام‌السلطنه وزیر مالیه،
  • آقای مشیرالدوله وزیر علوم،
  • آقای موتمن‌الملک وزیر تجارت،
  • آقای ممتازالدوله وزیر عدلیه،
  • آقای مستشارالدوله وزیر پست و تلگراف