کابینه عبدالحسین ميرزا فرمانفرما آذر ۱۲۹۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پرگرام کابینه مستوفی‌الممالک ۱۲۹۴ بدون تصویب مجلس شورای ملی

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

کابینه حسن وثوق‌الدوله شهریور ۱۲۹۵
عبدالحسین فرمانفرما

کابینه عبدالحسین ميرزا فرمانفرما آذر ۱۲۹۴

  • فرمانفرما - وزیر داخله
  • مشاورالملک - وزیر خارجه
  • سپهدار اعظم - وزیر جنگ
  • یمین‌الملک - وزیر مالیه
  • علاءالسلطنه - وزیر عدلیه
  • شهاب‌الدوله - وزیر علوم و اوقاف
  • سردار منصور - وزیر پست و تلگراف
  • صارم‌الدوله - وزیر تجارت و فلاحت
  • صارم‌الدوله - وزیر فوائد عامه