کابینه احمد قوام نخست وزیر با سه وزیر توده‌ای ۱۲ امرداد ۱۳۲۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
معرفی کابینه آقای احمد قوام تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر ۱۳۲۶
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن ۱۳۲۴ نشست ۱۸۶


از راست: امیرعلایی، دکتر یزدی، دکتر اقبال، عبدالحسین هژیر، ایرج اسکندری، اللهیار صالح، احمد قوام، دکتر کشاورز، مظفر فیروز، انوشیروان سپهبدی، سپهبد امیراحمدی، و سرلشکر فیروز

۱۲ امرداد ماه ۱۳۲۵ احمد قوام نخست‌وزیر در کاخ سعدآباد به پیشگاه شاهنشاه باریافت و کابینه نوین خود را با ده تن وزیر که سه تن آنان از حزب توده بودند به شاهنشاه شناساند. وزارت امور خارجه را قوام خود بر عهده گرفت، دیگر وزیران:

  1. وزیر جنگ: سپهبد امیر احمدی
  2. وزیر دارایی: عبدالحسین هژیر
  3. وزیر پست و تلگراف و تلفن: دکتر منوچهر اقبال
  4. وزیر دادگستری: الهیار صالح
  5. وزیر فرهنگ: دکتر فریدون کشاورز (توده‌ای)
  6. وزیر راه: سرلشکر محمد حسین فیروز
  7. وزیر بازرگانی و پیشه و هنر: ایرج اسکندری (توده‌ای)
  8. وزیر کشاورزی: شمس‌الدین امیر علائی
  9. وزیر بهداری: دکتر مرتضی یزدی (توده‌ای)
  10. وزیر کار و تبلیغات: مظفر فیروز.