پیام کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به رفقا پورکاشانی، رسولی، شیروانلو، منصوری و نیکخواه برنامه‌ریزان سوءقصد به شاهنشاه در کاخ مرمر دی ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نهضت آزادی ایران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

سوءقصد به جان شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی کاخ مرمر ۲۱ فروردین ۱۳۴۴

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

پیام کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به رفقا پورکاشانی، رسولی، شیروانلو، منصوری و نیکخواه برنامه‌ریزان سوءقصد به شاهنشاه در کاخ مرمر دی ماه ۱۳۴۴

رفقای عزیر - شما که به ایران بازگشتید و حیات و هستی خود را صادقانه در طبق اخلاص گذاشتید و کمر همت برای خدمت به مردم محروم و میهن استعمارزده بسته‌اید. شما که پیمان بستید برای این هدف بزرگ مشترکمان تا آخرین حد توانایی خود تلاش کنید و سرتسلیم در مقابل تهدید و زور فرونیاورید. شما که به پیمان خود وفادار مانده‌اید حتی در زندان حتی در زیر شکنجه حتی در محاکمه نظامی حتی در مقابل مرگ با شهامت و با اتکا به ایمان خود نشان دادید که قشر دانشجو یک بار دیگر در صف مبارزه جای خود را حفظ کرده نشان دادید که دانشجویان ایران در این راه حاضر بهرگونه فدارکاری حتی نثار جان خود هستند. ثابت کردید که روشنفکران ایران برخلاف عده قلیلی راه تسلیم به زور و زر را برنمی گزینند. نهضت دانشجویی ایران و کنفدراسیون به داشتن سربازانی چون شما به خود می‌بالد شما در واقع به پاسداری از شرف و اعتبار جنبش ما برخاستید و از اینکه این وظیفه خطیر را با قهرمانی و غرور انجام دادید سرافرازیم. در این زمان و به مناسبت پنجمین کنگره خود با شما عهد می‌کنیم که سرمشق شما را همیشه به یاد داشته باشیم و تا نیل به هدف مشترکمان با ایمان و از خود گذشتگی هرچه تمامتر و با تمام قوا به مبارزه خود ادامه دهیم. - .

پیروز باد مبارزه ملت ایران - برقرار با پیوند دانشجویان ایرانی با مردم ستمدیده ایران