پیام نوروزی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به ملت ایران ۱ فروردین ماه ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۲۴ خورشیدی تازی

نجات آذربایجان


پیام نوروزی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به ملت ایران ۱ فروردین ماه ۱۳۲۴


هم میهنان عزیز،

امسال بسیار خوشوقتم که تبریک عید سعید نوروز را با اظهار امیدواری به خاتمه شدائد زندگانی عمومی، توأم می‌سازم.

برخلاف سال گذشته، در اثر بارندگی نافع و به موقع که در تمام کشور شده‌است، آثار بهبود و خوشی در وضع کشاورزی ظاهر و هویدا است و می‌توان انتظار داشت که سال جدید از سال‌های خوب و مقرون به رفاهیت و آسایش محسوب گردد.

همانطور که مقدمات طبیعی از خرمی و شادی بهار حکایت می‌کند، همانطور هم حوادث اخیر جنگ جهانسوز نزدیک بودن پایان آن را مژده می‌دهد و امید است مصیبت و رنجی که تحمل کرده‌اید، به پاداش طبیعی و عادلانه آن نائل آید.

در طول مدتی که مملکت ما در جرگه متفقین داخل شده، ما در مبارزه برای پیشرفت حریت و استقرار عدالت شرکت نموده‌ایم، و از این بابت مصائب گوناگون به فردفرد شما رسیده‌است.

من شخصاً به اندازه هر یک از شما از این پیشامدهای ناگوار متألم و متأثر بوده و از مشقت عمومی آگاهی داشته‌ام. بر من پوشیده نبوده که محرومیت از لوازم معیشت و مواجه شدن با قحط و غلا تا چه حد شما را دچار خسران و تألم نموده‌است. به چشم خود می‌دیدم که به مقتضای نجابت که از خصایل دیرینه این ملت است، راحت دوستان خود را بر آسایش خویش ترجیح می‌دادید و هیچ فرد و جماعتی از شما با وجود این همه مشکلات لحظه‌ای در پیشرفت مقاصد عالیه متفقین ابراز سستی و اظهار نومیدی نکرده و پل پیروزی را تا پایان کار بر دوش صبر و استقامت خود نگاه داشتید. ابراز این صفات عالیه که موجب فخر هر یک از ایرانیان بوده و هست در شخص من تأثیری عمیق می‌نماید، زیرا که می‌بینم نصایح صمیمانه‌ای را که هر سال به مناسبت عید نوروز به گوش شما رسانیده و شما را به پایداری و شکیبایی و اعتماد به پیروزی و غلبه حق دعوت می‌کردم، کاملاً به موقع اجرا گذاشته‌اید. اینک مقدمات صلح و تعیین سرنوشت ملل جهان طرح‌ریزی شده و به زودی هر کشوری به میزان کوشش خود از ثمرات صلح برخوردار خواهدشد و یقین دارم که ایران عزیز نیز در همه احوال شریک و سهیم دوستان خود خواهدبود، لیکن در اینجا یک نکته است که لازم می‌دانم ملت عزیزم را به آن متوجه سازم: هر قدر محیط آینده جهان مساعد و حس حق‌گذاری فاتحین میدان‌های جنگ قوی باشد، باز سعادت و تعالی هر قوم بسته به شایستگی و استعدادی است که از خود بروز می‌دهد، و بالاترین نشانه این لیاقت اتحاد و وظیفه‌شناسی است. در کشوری که از نعمت دموکراسی برخوردار است، افراد به قدر استعدادی که دارند مسئول اعمال خود در برابر سایرین شناخته می‌شوند، و قانون کسی را اجازه نداده‌است که از زیر بار تکلیف و وظیفه ملی شانه خالی کند. بنابراین کشوری که افرادش به ثبوت رسانند که خواهان عدالت اجتماعی و آگاه از وظایف همکاری هستند، خود را شایسته ترقی معرفی نموده‌است، و چنین جماعتی حق دارد که در مجمع ملل مترقی مقامی را که مناسب شرافت تاریخی اوست، حائز گردد.

کارمندان حکومت دموکراسی که مسئولیت دستگاه این حکومت را بر عهده گرفته‌اند، باید فراموش نکنند که وظیفه آنها چقدر خطیر و مهم است، و این وظیفه را باید با کمال دقت و امانت به موقع اجرا بگذارد، والا نه تنها منظور اصلی ملت به عمل نمی‌آید، بلکه ممکن است تمام آرزوهای ملی به محرومیت و نومیدی مبدل شود. بنابراین من در این پیام نوروزی مخصوصاً از شما تقاضا دارم که اندرزهای مشفقانه‌ام را با دقت بیشتری بشنوید و در مرتبه و مقامی که هستید آن را به کار بسته و در پیرامون خود تبلیغ نمایید.

اوضاع جهان در سال جدید صورت خاصی خواهدگرفت و آینده ملل روشنتر خواهدشد. امسال در واقع حائز اهمیت فراوان است، زیرا که اتمام جنگ ملل را از تنگنای حوائج نبرد رهایی خواهد بخشید و تنازع اقتصادی پیش خواهد آورد. در این مرحله است که اقوام جهانی به نسبت رشد و لیاقت خود می‌توانند حقوق خویش را حفظ کنند و به مزایای جدید نائل آیند، پس نه تنها عقل انسانی، بلکه غرایز حیوانی نیز ایجاب می‌کند که در چنین مواقعی هر گروهی دست از اختلافات داخلی برداشته و در کمال یگانگی مراقب آینده باشند و با نشان دادن عقل سلیم و اتفاق تام شایستگی خود را برای کسب هر خدمتی ابراز نمایند.

تاریخ پر افتخار ایران نشان می‌دهد که این ملت در طول عمر خود با بسیاری از ادوار بحرانی و خطیر مواجه شده و در هر مورد سمندروار از میان خاکستر مصائب و شداید روزگار زنده و نیرومند بیرون آمده‌است. از این رو من نهایت امیدواری را دارم، همانطور که در هر خانواده با رسیدن سال نو چیزهای کهنه را از خود دور می‌کنند، دستجات مختلف نیز گرد و غبار اختلاف را از آیینه دل بزدایند و چون در کشوری که دارای حکومت ملی است مردم خیرخواه مانعی برای اجرای نیات حسنه خود نخواهندداشت، نظر به مصالح عالیه ملت فعلاً از هر گونه کشمکش که موجب اختلاف باشد احتراز کرده، متوجه باشند که تمامیت و استقلال و رفاه عمومی کشور بالاتر از هر نظر خصوصی است. تنها ضامن سعادت شما اتفاق و اتحاد است، و با پیروی از قوانین کشور و تقویت از مقررات دولت و سعی در ترقی و آبادانی مملکت باید ثابت نمایید که خون نیاکان با شهامت هنوز در شما دَوران دارد و مشکلات و ناملایمات روزگار رخنه‌ای در ارکان ثبات ملی شما وارد نخواهدآورد.

در این سرزمین مستعد و ثروتمند که میراث گرانبهای پیشینیان ما و امانت آیندگان است، می‌توان از همه منابع طبیعی استفاده نمود و برای جمیع افراد کار و مایه اشتغال تهیه کرد و در سایه عدالت اجتماعی بهداشت و فرهنگ و مسکن و حداقل معیشت را برای عموم افراد ملت تأمین نمود، تا تدریجاً فقر و درماندگی را از خود دور کرده و از رفاه و سعادت که حق هر ملت نجیب و فعالی است، بهره‌مند گردند.