پیام نوروزی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران به ملت ایران ۱ فروردین ماه ۱۳۴۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی سوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۱ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۴۱

۱ فروردین ۱۳۴۱

پیام نوروزی شاهنشاه

نوروز باستانی را به عموم افراد ملت ایران تبریک می‌گویم و برای همگی در سال نو از درگاه خداوند متعال شادکامی و تندرستی و رفاه فراوان مسئلت دارم.

اکنون که با شما سخن می‌گویم، نخستین اشعه آفتاب نوروزی بر کشور ما تابیدن گرفته و اولین شادباش سال نو از جانب خورشید بامدادی نثار این سرزمین کهنسال شده‌است. مایلم این تقارن فرخنده را به فال نیک بگیرم و امیدوار باشم که در سال نو بیش از هر وقت دیگر کشور ما راهی را که به سوی آینده‌ای درخشان و پر امید در پیش دارد، با سربلندی و پایمردی بپیماید و با تأییدات کامل الهی که همواره شامل حال ملت ایران بوده‌است، هر روز در این راه قدمی فراتر گذارد.

چنانکه بارها گفته‌ام، ما برای تأمین آینده‌ای مرفه و سعادتمند، از همه مواهب الهی که به صورت سرزمینی پهناور و غنی و ذخایر سرشار زیرزمینی و هوش و استعداد فراوان نژادی به ما عطا شده‌است، بهره‌مند هستیم و اگر قصوری در استفاده از این نعمتها و موهبت‌ها بشود، گناه آن متوجه کم‌همتی خود ما خواهدبود. بدیهی است برای هر مملکتی که بخواهد در عرض چند سال راهی را که دیگران در طول چندین قرن پیموده‌اند طی کند و ناگزیر باشد که همه شؤون مادی و معنوی و اجتماعی و اقتصادی به موازات یکدیگر دست به تحول دامنه‌دار و سریعی بزند، تحمل سختیها و مرارتها و حتی بحرانهای اجتماعی و اقتصادی اجباری است ولی باید همه ما متوجه باشیم که این ناراحتی‌ها و مرارتها که دیگران نیز نظایر آنها را به صورت شدیدتری گذرانیده‌اند، زودگذر است و این رنجی است که راحت و سعادت در دنبال خواهدداشت.

پیشرفتهایی که در سال گذشته مانند سالهای اخیر در همه شؤون مادی و معنوی نصیب کشور ما شده، به خصوص اصلاحات ارضی و تثبیت اقتصادی و استحکام وضع سیاسی و اجتماعی ما که ایران را به صورت یک کانون ثبات و آرامش در این منطقه از جهان درآورده‌است، عواملی است که ما با توجه به آنها می‌توانیم با امید و اعتماد به آستانه سال نوین پا گذاریم.

امیدوارم این سال نو نه تنها برای کشور ما، بلکه برای همه جهانیان سال صلح و صفا باشد و جامعه بشری به جای آنکه با کابوس جنگ و وحشت دست به گریبان باشد، به نیروی علم و با اتکاء به مبانی اخلاق و معنویت در این سال قدمهایی بزرگتر از همیشه به سوی کمال واقعی معنوی و مادی در راه ایجاد اجتماع سعادتمند فردا بردارد.

از پیشگاه قادر متعال مسئلت دارم که ما را همواره مشمول عنایات و برکات کامل خویش قراردهد و سال نوینی را که اکنون با فروع حیات‌بخش خورشید نوروزی آغاز شده‌است، تا به آخر برای ما با روشنایی و شادکامی قرین فرماید.