پیام نوروزی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به ملت ایران ۱ فروردین ماه ۱۳۴۵

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال ۱۳۴۵


پیام نوروزی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به ملت ایران ۱ فروردین ماه ۱۳۴۵


آغاز سال نو را به همه افراد ملت ایران تبریک می‌گویم و سعادت و شادکامی همگی را در این سال از درگاه خداوند متعال خواستارم.
اکنون که با شما صحبت می‌کنم، سالی تازه در تاریخ کهن این کشور آغاز شده‌است و تا چند لحظه دیگر نخستین اشعه خورشید نوروزی بر سراسر ایران پرتوافکن خواهدشد. من این تقارن را بیش از همیشه به فال نیک می‌گیرم و آن را مظهر افق روشن و امیدبخشی می‌شمارم که امروزه در برابر اجتماع ما قراردارد.
کشور کهنسال ایران که شاهد نوروزهای بی‌شمار بوده‌است، پس از گذشت یک دوران فترت اکنون بار دیگر به خواست خداوند و با همت ملت اصیل ایران پا به یک دوره امیدبخش روشنایی و سازندگی نهاده‌است که ما حق داریم از آن احساس اعتماد و مباهات کنیم. زیرا ما در دنیایی دست به کار ایجاد کشوری نو و جامعه‌ای مترقی و مرفه و آزاد هستیم، که در بسیاری از نقاط آن به نحو بی‌سابقه‌ای آشفتگی و ناامنی حکمفرما است.
سالی که گذشت برای کشور ما موفقیت‌های فراوانی چه از لحاظ ملی و چه از نظر بین‌المللی به همراه‌داشت و در همه رشته‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی پیشرفتهای قاطع نصیب ما گردید. اکنون ما با یک نظم اجتماعی مترقی و یک اقتصاد سالم و با اعتمادی روزافزون به شخصیت و حاکمیت ملی خویش، رو به آینده‌ای درخشان رهسپاریم که تجدید افتخارات و عظمت گذشته را در بر خواهدداشت، و من یقین‌دارم که با خواست خداوند و با همت و ایمان ملت کهنسال، هر روز در این راه پیش‌تر خواهیم‌رفت.
خداوند در این سال نو پشت و پناه همه شما باد.