پیام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به مناسبت روز کودک ۹ آبان ماه ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

درگاه شهبانو فرح پهلوی

والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی

پیام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به مناسبت روز کودک ۹ آبان ماه ۱۳۴۲

۸ آبان ماه ۱۳۴۲ علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی برای روز کودک زادروز ولیعهد ایران پیامی برای کودکان ایران فرستادند:


کودکان عزیز
فرارسیدن روز کودک را به شما تبریک می‌گویم و بی اندازه خوش‌وقتم که هر سال در چنین روزی می‌توانم یادآور اهمیت و نقش شما در خانواده و جامعه باشم. منظور از اعلام یک روز به نام روز کودک بزرگداشت شما است تا به منزلت و شان خود در اجتماع از هم اکنون پی ببرید و به اهمیت میراث بزرگ ملی که در آینده به دست شما سپرده خواهد شد آشنا شوید دست‌های توانای شما است که جامعه جدید ایرانی را بنا خواهد کرد و افکار روشن و تازه شماست که طرح زندگی سعادتمندانه فردای ما را بوجود خواهد آورد.
در حقیقت شما نسل سعادتمندی هستید که آغاز زندگیتان با عصر دگرگونی‌های جدیدی در کشور عزیز ما همزمان شده است. آزادی نیمی از جامعه که نیم دیگر را در دامن خود می‌پرورد موهبتی است که شما را در آینده از تحمل رنج تلاش برای آزادی بی نیاز می‌سازد و امکان می‌دهد که همه نیروهای خلاقه خود را در راه اعتلای میهن و سعادت ملت مصروف دارید.
آرزومندم که باز هم زمینه مساعد بیشتری فراهم آید تا شما بتوانید استعدادهای نهفته خود را به کار اندازید و در عرصه دانش و هنر و فنون نمونه‌های ارزنده‌ای همانند گذشته بوجود آید. در راه حمایت از شما قریب ده سال است که انجمن ملی ایرانی حمایت کودکان گام‌های موثری برمی‌دارد و سال به سال با ایجاد موسسات تازه و تلاش‌های پیاپی در راه این هدف موفقیت‌های جدید به دست می‌آورد. به لطف خدا و توجهات خاصه اعلیحضرت همایون شاهنشاه رجای واثق دارم که پیوسته امکانات بیشتری برای تامین فرهنگ، بهداشت و تربیت صحیح و بهروزی شما فراهم خواهدآمد.