پیام شاهنشاه ایران اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی به ملت ایران هنگام بازگشت از سفر اروپا مهرآباد ۶ شهریور ماه ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سفر محمدرضا شاه پهلوی به اروپا ۲۷ تیر ۱۳۲۷ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ


پیام شاهنشاه ایران اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی به ملت ایران هنگام بازگشت از سفر اروپا مهرآباد ۶ شهریور ماه ۱۳۲۷


با تأسف زیادی که از ترک خاک میهن عزیز داشتم، همانطوری که قبل از حرکت گفته‌بودم، اگر امیدی برای مطالعه وضعیت دنیا و به همین جهت آشنایی به مسایل جدید و سعی و مجاهدت در اتخاذ تدابیر لازم و اقدامات تازه برای رفاهیت ملت ایران نمی‌داشتم، هرگز به این مسافرت مبادرت نمی‌کردم، و یقین دارم این مسافرت و آشنایی با زعمای ملل از جنبه‌های مختلف و به خصوص از لحاظ حفظ آرمان ملی ما که عظمت و استقلال و رعایت حقوق و حاکمیت ملی ایران است، نتایج مفیدی در بر دارد.
چیزی که جای کمال خوشوقتی من در این مسافرت بود، این است که از نزدیک دیدم ملل دیگر دنیا نه فقط آشنایی با ایران دارند و کشور ما را می‌شناسند، بلکه احترام زیادی برای ما قائل هستند و این بدیهی است هر ملتی که در دنیا علاقمند به استقلال و تمامیت و حق حاکمیت خود باشد، مورد احترام دیگران خواهدبود.
لازم می‌دانم مراتب خوشوقتی خود را از بابت ابراز علاقمندی ملت خویش در دوران سفر خودم نسبت به عموم هم‌میهنان عزیز اظهار دارم و همین طور از دولت و تمام افراد و عناصری که در حدود وظیفه خود در مدت غیبت من از مراقبت و دقت در امور فروگذاری نکرده‌اند، اظهار خوشوقتی نمایم.
شاید در آتیه نزدیکی بشود بیشتر بحث و درمورد مسائل صحبت کرد و تدابیر لازم اتخاذ نمود که در بهبود اوضاع عمومی مردم مؤثر باشد. من همیشه به یاری خداوند متعال و کمک و همراهی ملت ایران امیدوار بوده‌ام، و اکنون نیز آرزو دارم بتوانم توفیق پیدا کنم که در آینده قدم‌های مؤثری برای اصلاحات مملکت برداشته‌شود.