پیام شاهنشاه آریامهر در چهاردهمین سالروز پیکار جهانی با بیسوادی شنبه ۱۸ شهریور ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

کنگره جهانی پیکار با بیسوادی - تهران ۱۷ تا ۲۸ شهریور ۱۳۴۴

بازایستادن برنامه‌های عمرانی کشور و بازگشت به دوران پیش از مشروطه و اسلام حکومتی

پیام شاهنشاه آریامهر در چهاردهمین سالروز پیکار جهانی با بیسوادی شنبه ۱۸ شهریور ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

سالروز پیکار جهانی با بیسوادی را به ملت ایران و همه نیک اندیشانی که در این جنبش بشر دوستانه شرکت داشته و بذل مجاهدت کرده‌اند شادباش می‌گوییم.

چهاردهمین سال مبارزه جهانی با بیسوادی در شرایطی برگزار می‌شود که تلاش‌های ملی ما در این راه کاملا بارور شده و به پیروزی نزدیک گشته است. اما از سوی دیگر اوضاع بین المللی ضرورت اقدامات همه جانبه و گسترده‌ای را در این زمینه محسوس‌تر می‌سازد.

کوشش‌هایی که در ده ساله اول انقلاب در کشور ما در زمینه سوادآموزی در سطح ملی انجام گرفت از سه سال پیش با تنظیم و اجرای طرح جهاد ملی سوادآموزی گسترش و قاطعیت بیشتری یافت و به اتکا و اصل اساسی مشارکت همگانی و نظام نامتمرکز چشم اندازهای تاره‌ای در این راه گشوده شد. با این همه هنوز درصد بیسوادی متناسب با رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه ما نیست.

بدین جهت بار دیگر تاکید می‌نماییم که همه سازمان‌های مملکتی می‌باید با تخصیص منابع و امکانات لازم در تحقق هدف‌های این جهاد انسانی و ملی بکوشند و از کلیه مردم ایران نیز انتظار داریم که به پیروی از تعالیم عالیه اسلامی و به اتکای وظیفه ملی بیش از پیش در این راه که مستلزم سعادت و اعتلای نسل‌های آینده این سرزمین است سهم خود را برعهده گیرند. در این مورد مجددا تذکر به این اصل را ضروری می دانیم که سوادآموزی نباید به آموزش ساده خواندن و نوشتن محدود گردد بلکه لازم است سواد پایه مرحله نخستین آموزش پویا و مداوم تلقی گردیده و امکانات لازم و کافی برای نوسوادان و کم سوادان کشور فراهم آید تا همه آنها بتوانند به آگاهی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز خود و جامعه متحول ایران دست یابند و از این طریق امکان تعمیم عدالت اجتماعی رفاه اقتصادی و مشارکت سیاسی هر چه بیشتر فراهم آید.

کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی باید چگونگی پیگیری و تقویت سواد پایه و فراهم ساختن موجبات آموزش مداوم و مطلوب را برای کلیه نوسوادان مورد بررسی دقیق قرار دهد در این راه ضروری است که امکان استقرار و تعمیم نظام آموزش غیررسمی با دقت و سرعت مطالعه شود تا از این طریق ضمن تقویت توانایی‌های آموزش رسمی فضای گسترده‌تری برای تامین نیازهای آموزشی گروه‌های مختلف فراهم آید.

برای کلیه مجاهدان این پیکار مقدس در ایران و سراسر جهان توفیق هر چه بیشتر آرزومندیم و امیدوارم با عنایت پروردگار این جهاد انسانی که کشور ما از آغاز پرچمدار آن بوده است، همه جا با پیروزی ادامه یابد.