پیام شاهنشاه آریامهر به سران کشورهای جهان درباره ویژه ساختن یک روز بودجه نظامی برای مبارزه با بیسوادی ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
کنگره جهانی پیکار با بیسوادی - تهران ۱۷ تا ۲۸ شهریور ۱۳۴۴ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

آریامهر

کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی

پیام شاهنشاه آریامهر به سران کشورهای جهان درباره ویژه ساختن یک روز بودجه نظامی برای مبارزه با بیسوادی ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵


اعلیحضرتا (عالیجناب)،
همان طوری که استحضار دارید کنگره مبارزه با بی‌سوادی که در پیام مورخه ۱۹ اکتبر ۱۹۶۴ خود افتخار پیشنهاد آن را به آن اعلیحضرت (عالیجناب) داشتم، از تاریخ ۸ الی ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۵ به کمک یونسکو در تهران تشکیل گردید.
کنگره به خصوص متوجه این نکته گردید که بی‌سوادی مسئله‌ای است جهانی که حل آن بستگی به همکاری نزدیک میان تمام کشورها دارد. همچنین عقیده کنگره بر این بود که دولت‌ها می‌بایستی وجوه بیشتری به از بین بردن بی‌سوادی در سراسر جهان اختصاص دهند.
هنگام افتتاح کنگره در میان منابع مالی ممکن برای نیل به این هدف، امکان اختصاص قسمتی از هزینه‌های نظامی را برای مبارزه با بی‌سوادی یادآور شدم و همچنین اظهار نمودم که ما با ایجاد سپاه دانش در زمینه ملی در این راه قدم برداشته‌ایم و حاضریم که این مساعی خود را در سطح بین‌المللی به نفع تمام ملت‌ها که با بی‌سوادی دست به گریبان می‌باشند، گسترش دهیم.
اینک افتخار دارم به استحضار برسانم که در اوایل سال جاری ایرانی که بودجه کشور به تصویب پارلمان ایران رسید، متعاقب توصیه‌های کنگره تهران تصمیم گرفتیم معادل یک روز بودجه نظامی ایران را در اختیار یونسکو قرار دهیم تا به این طریق به مبارزه علیه بی‌سوادی در جهان کمکی کرده‌باشیم. البته ریشه‌کن ساختن این بلای اجتماعی، یعنی بی‌سوادی، مستلزم صرف وقت و منابعی بیش از کمک دولت ایران می‌باشد، ولی از طرف دیگر باید امیدوار بود که کشورهای دیگر به این اقدام که برای یک کشور در حال توسعه مانند ایران به منزله یک گذشت واقعی می‌باشد تأسی جویند تا شاید سازمان تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) بتواند امکانات مالی لازم را برای این عمل بسیار سودمند فراهم کند.
در حقیقت این کاری بس خطیر است و می‌بایستی برای دو پنجم مردم دنیا که در جهل و بی‌سوادی غوطه‌ورند، راهی به سوی نور و دانش و توسعه اقتصادی و اجتماعی باز کرد. به این جهت از آن اعلیحضرت (عالیجناب) تقاضا می‌شود که توجه خود را به امکان شرکت در انجام این کار بشردوستانه معطوف سازند. رجاء واثق دارم که مساعی مشترک ما برای پشتیبانی از اقدام یونسکو در این زمینه به مثابه یک گام تاریخی در راه پیشرفت و سعادت تمام افراد بشر خواهدبود.