پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران چهارم آبان ماه در زادروز فرخنده همایونی ۴ آبان ماه ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۲۴ خورشیدی تازی

نجات آذربایجان


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران چهارم آبان ماه در زادروز فرخنده همایونی ۴ آبان ماه ۱۳۲۴

برای من مایه بسی مسرت است که بیست و هفتمین سال تولد خود را با پایان جنگ جهانی و شروع دوره صلح و صفا در گیتی آغاز می‌کنم.

امیدوارم پس از همه مصائب و سختی‌ها که جهانیان متحمل شده‌اند، در اثر مساعی خستگی‌ناپذیر کشورهای معظم و متفق دوره آسایش و راحت تجدید و در لوای آزادی و عدالت بنیان سعادت جهان استحکام پذیرد.

بدیهی است در سایه چنین آرامشی، روابط دوستی و معنوی کشور ما نیز که در راه نیل به پیروزی رنج فراوان دیده‌است، با متفقین و کشورهای دوست و همجوار روز به روز بهتر و مستحکم‌تر خواهدگردید.