پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران درباره انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی ۱۰ شهریور ماه ۱۳۳۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۹ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۹


۱۰ شهریور ۱۳۳۹

پیام شاهنشاه درباره انتخابات دوره بیستم


چون مجلس شورای ملی باید همواره مرجع محترم و با عظمتی باشد که بتواند وظایف خطیر خود را با استحکام کامل انجام دهد و ممکن است جریانات اخیر از این لحاظ لطمه‌ای به حیثیت و شئون آن وارد آورده‌باشد و چون یقیناً نیت کلیه افراد و احزاب مملکت این است که نمایندگان ایشان در مجلس شورای ملی مورد احترام کامل باشند، لذا مصلحت چنین به نظر می‌رسد که با دادن استعفای دسته جمعی مجال آن داده‌شود که انتخابات جدیدی با نهایت بی‌طرفی و بی‌نظری در سراسر کشور انجام گیرد.

ضمناً هیأت صلاحیتداری را مأمور می‌کنم که در اسرع اوقات قانون فعلی انتخابات را مورد بررسی قرار داده و در حدود مقررات قانونی تا آنجا که امکان داشته‌باشد، اصلاحات لازم را در اجرای قانون مزبور در نظر بگیرند و انتخابات آینده بر اساس این اصلاحات صورت گیرد و در صورتی که از این راه منظور تأمین نشود، قانون جامعی در این باره به مجلس آینده پیشنهاد گردد.