پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به هشتمین کنگره پزشکی ایران در رامسر ۱۱ مهر ماه ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۱۱ مهر ۱۳۳۸ پیام شاهنشاه به مناسبت گشایش هشتمین کنگره پزشکی ایران در رامسر

موجب کمال مسرت است که کنگره پزشکی در هر سال به موقع معین و طبق برنامه مشخص تشکیل می‌یابد و وظیفه‌ای را که بر عهده دارد، به نحو شایسته انجام می‌دهد. امسال هشتمین کنگره پزشکی در موضوع مهم سرطان بحث خواهدکرد و علل تولید و طرق تشخیص و اسلوب‌های درمان آن را تا حدودی که روشن شده‌است، مورد مداقه و مذاکره قرار خواهدداد.

این سخنرانی‌ها و بحث‌ها که به وسیله پزشکان متخصص داخلی و خارجی به عمل می‌آید، بسیار سودمند است و می‌توان با مطالعه آنها بر آخرین اطلاعات و تازه‌ترین کشفیات عالم پزشکی وقوف حاصل کرد.

به علاوه در اجتماع گروهی از پزشکان کشور طبعاً وسایل انس و الفت و هماهنگی فراهم می‌آید و زمینه حصول حسن تفاهم بیشتر میان آنان آماده و مهیا می‌شود.

قطعنامه‌هایی که تاکنون در آخرین جلسات کنگره هر سال تنظیم و به مقامات مربوط کشور ابلاغ شده‌است، اهمیتی به سزا دارد، زیرا با رعایت کامل اصول علمی و موازین فنی شامل راهنمایی‌ها و دستورهایی است که یک به یک اگر به کار بسته شود، در حفظ بهداشت عمومی مؤثر واقع خواهدشد.

از خداوند بزرگ خواستاریم که هشتمین کنگره پزشکی ایران را نیز قرین توفیق فرماید و پزشکان دانشمندی که در آن شرکت دارند بتوانند وظیفه عالی خود را به نیکوترین وجهی انجام دهند.