پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مناسبت روز ملل متحد ۳ آبان ماه ۱۳۳۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۹ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۹


۳ آبان ۱۳۳۹

پیام شاهنشاه به مناسبت روز ملل متحد


امروز که پانزدهمین سال ملل متحد فرا می‌رسد، مسرت خود را از پیشرفت‌های روزافزون آن سازمان ابراز داشته و آرزومندیم که علاقه مردم به آن روزبه‌روز تحکیم و تقویت یابد و آن سازمان در حفظ صلح جهانی بیش از پیش موفق گردد.

مردم جهان که از پیشرفت‌های شگفت‌انگیز سلاح‌های مخرب و اختلافات سیاسی بین‌المللی بسیار نگران هستند، جملگی به سوی این سازمان می‌نگرند و ملل جهان با آرزو و اشتیاق فراوان مایلند که سازمان ملل متحد با ایجاد اعتماد و اطمینان متقابل وسایل عملی خلع سلاح کامل عمومی و به طور کلی موجبات حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را فراهم نماید و به کارهای عمرانی و رفاه مردم و استقرار عدالت اجتماعی بپردازد و با ایجاد همکاری بین دول در پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورهایی که در حال توسعه هستند قدم‌های بزرگ بردارد.

با اظهار رضامندی از خدمات جمعیت ایرانی طرفدار سازمان ملل متحد، تأکید می‌نماییم که اعضای این جمعیت کماکان در ترویج اصول و مرام‌های ملل متحد و جلب افکار عمومی، به پشتیبانی از این سازمان و مؤسسات تخصصی آن سعی و اهتمام نمایند.