پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مناسبت روز ملل متحد ۳ آبان ماه ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۳ آبان ۱۳۳۸ پیام شاهنشاه به مناسبت روز ملل متحد

از فرارسیدن روز ملل متحد بسیار مسرور و آرزومندیم که این سازمان مورد احترام و علاقه عموم در آینده برای حفظ صلح جهان بیش از پیش توفیق حاصل نماید و ملل عالم بتوانند در سایه صلح و امنیت بین‌المللی به کارهای عمرانی و رفاه مردم و عدالت اجتماعی ادامه دهند. به خصوص در این اوان که بر اثر ملاقات‌های سران کشورها جنگ سرد تخفیف یافته و محیط مساعدتری برای تفاهم بین ملل و رفع اختلافات به طرق مسالمت‌آمیز و همکاری صمیمانه بین دول عضو مطابق روح منشور ملل متحد فراهم شده‌است.

با اظهار رضامندی از خدمات جمعیت ایرانی طرفدار ملل متحد، تأکید می‌نماییم که اعضای این جمعیت کما کان در ترویج اصول مرام‌های ملل متحد و جلب افکار عمومی به پشتیبانی از این سازمان و مؤسسات تخصصی آن سعی و اهتمام نمایند.