پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مناسبت روز بین‌المللی شرکت‌های تعاونی ۱۲ تیر ماه ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۱۲ تیر ۱۳۳۸

پیام شاهنشاه به مناسبت روز بین‌المللی شرکت‌های تعاونی

خوشوقتیم که نهضت تعاونی در مملکت ما همراه با سایر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی رو به توسعه و ترقی است و البته این پیشرفت که در عین حال مرهون مساعی دولت و حسن تشخیص مردم و استقلال عمومی است، مورد رضایت و تأیید ما است.

در عصر ما بیش از هر وقت دیگری حل معضلات و مشکلات ملل منوط به همکاری مردم جهان است. امروزه باید همه افراد متوجه این حقیقت باشند که هر قدر در راه بالابردن سطح زندگی و بهبود شرایط محیط خود با یکدیگر معاضدت و همبستگی بیشتری داشته‌باشند، زودتر و بهتر به هدف خواهندرسید.

در مسافرت‌های اخیر خود به کشورهای اروپایی بیش از پیش متوجه شدیم که شرکت‌های تعاونی وسیله حل بسیاری از مشکلات زندگی مردم آن کشورها هستند و انتظار ما طبعاً این است که در کشور ایران روزبه‌روز حس تعاون عمومی و این نوع سازمان‌ها توسعه یابند.

امروز یکصدوهفتادهزار نفر در انواع شرکت‌های تعاونی در سراسر مملکت عضویت دارند. البته این رقم فی حد ذاته رضایت‌بخش است، ولی امیدواریم در آینده خیلی بیش از این به تعداد اعضای این شرکت‌ها افزوده شود تا بتوانند بیش از پیش در مبارزه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی توفیق یابند و به پیشرفت و تکامل مملکت کمک کنند.