پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مناسبت ترور والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی به دست خائنین ۶ آبان ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۳ خورشیدی تازی

حزب توده


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مناسبت ترور والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی به دست خائنین ۶ آبان ماه ۱۳۳۳

هم میهنان عزیز،
ما از تقدیر آسمانی گله نداریم و در زیر باران مصائب وظیفه‌ای را که مشیت الهی به عهده ما گذاشته، مانند سربازی که به نگاهبانی درگاهی مقدس گماشته شده‌باشد، بی چون و چرا انجام می‌دهیم.
مرگ نابه‌هنگام برادر عزیز و جوانمرد ما، داغی است که بر خاطر مجروحی رسیده و جراحتی را که از خیانت جمعی گمراه و تبهکار به دل داریم، سوزناکتر کرده‌است.
شکر خدا را که در میان این همه مصیبت تنها نیستیم و ملت ایران زنده و غمخوار ما است. این احساسات عمیق و رقت‌آوری که در این حادثه جانگداز از طرف طبقه روحانیون و قاطبه اهالی کشور ابراز شد، تسلیت نبود، بلکه از همدردی و شرکت صمیمانه همگی در این غم و اندوه حکایت می‌کرد.
از هم میهنان عزیز امتنان داریم، و از پروردگار مسئلت می‌کنیم که این ملت نجیب را از گزند حوادث نگاه بدارد و تاب و توان بیشتری در خدمت به میهن به ما عطا فرماید.