پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مناسبت آغاز هفته برادری جهانی در ایران ۲۶ دی ماه ۱۳۳۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۹ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۹


۲۶ دی ۱۳۳۹

پیام شاهنشاه به مناسبت آغاز هفته برادری جهانی در ایران


به مناسبت آغاز هفته برادری جهانی سال جاری در ایران، یک بار دیگر مراتب تأیید و پشتیبانی خود را از این سازمان اخلاقی و معنوی جهانی، و خوشوقتی خویش را از پیشرفت کارهای آن در ایران و جهان ابراز می‌داریم.

سه سال پیش از طرف این سازمان بین‌المللی که وظیفه خود را نشر و توسعه اصول معنوی برادری و حسن تفاهم و مودت در میان کلیه مردم جهان، اعم از نژادها و ملت‌ها و مذاهب مختلف قرار داده‌است و خوشبختانه غالب کشورهای جهان نیز عضویت آن را پذیرفته‌اند، ایران به عنوان مرکز این سازمان در تمام خاورمیانه انتخاب شد و این امری طبیعی بود، زیرا در هر جا که پای اصول معنویت و اخلاق به میان آید، ایران با تمدن و فرهنگ عالی بشری و با فلسفه و حکمت و عرفان و ادب درخشان خود، طبعاً مقامی درجه اول را حائز است، ولی به خصوص درمورد این اصل که ملل و نژادها و پیروان مذاهب مختلف در کنار هم با صلح و صفا و با حسن تفاهم زندگی کنند، کشور ما دارای سابقه‌ای است که در تمام تاریخ جهان ممتاز است، زیرا اصولاً شاهنشاهی ما در بیست‌وپنج قرن پیش بر اساس همین اصول و بر همین پایه فلسفی و سیاسی بنیاد گذاشته‌شد و می‌توان گفت که ما اعتقاد راسخ به اصل برادری و حسن تفاهم جهانی را به عنوان یکی از مواریث بزرگ تمدن و فرهنگ چند هزار ساله خود از نیاکان خویش دریافت داشته‌ایم. با توجه به همین مقام خاص و تاریخی ایران در پشتیبانی از این اصول مقدس بشری بود که ما شخصاً سرپرستی عالیه انجمن ایرانی سازمان برادری جهانی را عهده‌دار شدیم و خوشوقتیم که در طول این سه سال، انجمن توانسته‌است وظایف خود را در اشاعه و تقویت این اصول و در همکاری صمیمانه با سایر شعب این سازمان در سراسر جهان به خوبی انجام دهد.

رجاء واثق داریم که در دنیای امروز که بیش از هر وقت دیگر صحنه تصادم و اصطکاک نیروهای یزدانی و اهریمنی است و در عین عالیترین پیشرفت‌های معنوی و مادی جامعه بشری هر لحظه ممکن است نیروهای مخرب جهان را به نابودی کشانند، این مشعل معنویت و اخلاق همچنان فرا راه مردمان باشد و راه را در پیش روی جامعه بشری که قدم به قدم تا این مرحله عالی از ترقی پیشرفت کرده‌است، به سوی آینده‌ای که در آن از دشمنی و جهل و تعصب و کینه‌توزی و فقر اثری نباشد، روشن نماید.