پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به ملت ایران در بازگشت از سفر اروپا ۹ خرداد ماه ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۹ خرداد ۱۳۳۸ پیام شاهنشاه به ملت ایران در بازگشت از سفر اروپا

از مراجعت به میهن عزیز بسیار خوشوقتم.

سعی من این بوده و هست که ایران را به دیگران آن طور که هست بشناسانم و هر چه بتوانیم در این باره قدم برداریم، بر احترام ملی ما افزوده خواهدشد. در این سفر بیش از هر وقت نشان دادم که کشور ما نه فقط مسیر ترقی را می‌پیماید و سرزمینی است ثروتمند که در راه عظمت خود گام برمی‌دارد، بلکه مردم آن مردمی نجیب و شرافتمند و وطن‌پرست می‌باشند که ممکن است تحمل هر سختی و زحمت را بنمایند، جز قبول ارعاب دیگران.

ما برای هیچ کس حقوق بالاتری از حقوق خود قائل نیستیم. حفظ حقوق احترام دیگران را در مراعات حقوق و احترام خویش می‌دانیم و استقلال حاکمیت ملی ایران را بالاتر از هر چیز می‌شماریم و اصرار خواهیم داشت این حقوق مسلم ملی را دیگران با دیده احترام بشناسند.

همانطور که چند روز پیش گفتم، هیچ وقت ایران تحت‌الحمایه و مستعمره کسی نبوده و نیست تا رویه‌ای جز این داشته‌باشد. به علاوه در دنیای امروز و قرن بیستم که همه ملل رو به آزادی و استقلال می‌روند، هیچ کس حاضر نیست کمترین لطمه‌ای به حقوق ملی و استقلال‌طلبی او وارد شود، چه رسد به ملت ایران که پیوسته از این حق مسلم و طبیعی خود دفاع نموده و استقلال و حاکمیت خود را چون جان شیرین حفظ و حراست کرده‌است. بنابراین با طیب خاطر آماده هر گونه فداکاری هستیم.

خوشبختانه مردم ایران از هر طبقه و هر صنف، چه رعیت و چه مالک، چه کارگر و چه صاحب‌کار، چه بازرگان و چه وکیل و سناتور، همه نشان داده‌اند که به آن شعر قدیم شاعر ملی ایران، فردوسی، پایبند و معتقد می‌باشند که «چو ایران نباشد، تن من مباد».

امیدوارم با توفیق خداوندی و احساسات بی‌کران و روح میهن‌پرستی ملت ایران و پشتکار و دوام در سیاست مثبت و معین خود، بتوانیم قدم‌های بزرگ در راه اعتلا و عظمت کشور خود برداریم و موجبات سربلندی ملت ایران را در دنیا بیش از پیش فراهم آوریم.