پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به ملت ایران به مناسبت پایان جنگ در اروپا ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۲۴ خورشیدی تازی

نجات آذربایجان


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به ملت ایران به مناسبت پایان جنگ در اروپا ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۴

شکر خدای را که خوشبختانه جنگ اروپا به پایان رسید و یقین است جنگ با ژاپن هم قریباً پایان خواهدیافت.

موفقیت مللی که برای آزادی دنیا داخل مبارزه شده‌اند، مخصوصاً متفقین بزرگ خودمان، شایان تبریک است و ملت ایران باید به ملت‌هایی که در اروپا از قید بندگی آزاد شده و رادمردانی که برای تحصیل این آزادی جانبازی کرده‌اند، از صمیم قلب تهنیت و درود بفرستد. اگر چه در این جنگ ارتش ایران وارد جبهه نبود و شاید هم وضعیت جغرافیایی کشور ما اقتضا نداشت که به شرکت در مبارزه و کمک نظامی مبادرت کند، ولی شکی نیست که در سه سال اخیر ملت ایران داخل در این نبرد عظیم بوده و با تمام وسایل موجود، از قبیل راه‌آهن و راه‌های شوسه و خطوط تلگرافی و افراد کارگر و زارع و ابنیه و مؤسسات خود کمک‌های شایان کرده و متحمل صدمات و مشقات کلی شده‌است.

باید خوشوقت باشیم که اولاً در استقرار اساس آزادی و عدالت که مقصود اصلی از این جنگ بوده، موفقیت حاصل نموده‌ایم و ثانیاً فداکاری‌های ما مورد تصدیق و قدردانی ملل فاتح قرار گرفته‌است، چنانکه انتخاب نماینده ایران در هیأت مدیره کنفرانس سانفرانسیسکو از علائم این تصدیق است و معلوم می‌شود که ایران در سازمان جدید دنیا ذیدخل و رأی و عقیده او دارای اهمیت است. بدیهی است منظور مللی که علیه آلمان داخل جنگ شدند، جلوگیری از تجاوز و خودسری به خاطر رفاهیت و حفظ تمدن دنیا و دفاع از میهن و آزادی و استقلال کشور خود بوده‌است، و البته مقصود و مرام آنها عالی و مقدس است.

ایران هم که شیفته و مجذوب همین مرام گردیده و صدماتی تحمل کرده‌است، باید از ثمرات فداکاری خود بهره‌مند شود.

نتایج برجسته‌ای که از این جنگ می‌توان گرفت، این است که معلوم شد تجاوز و زورگویی در دنیای آزاد و عدالتخواه منجر به عواقب شوم می‌گردد و نیز دیده شد کشورهایی که وحدت و یگانگی کامل در بین مردم آنها نبود چه صدماتی به حیات ملی و افتخارات تاریخی خود وارد ساختند.

البته ملت‌های بزرگ فاتح سعی خواهندنمود بعد از جنگ روابطی بین همه ملل به وجود آید که جملگی از منافع صلح عادلانه متمتع گردند.

کشور ما هم که محتاج به ترمیم خرابی‌ها و خسارات و مستحق ترقی و منتظر کمک و مساعدت دیگران است، باید در عرصه حیات نوین دنیا، دفاع از قوانین و حفظ مصالح عالیه مملکت و اتحاد و یگانگی را شعار و آیین خود قراردهد تا به خواست خداوند و با فعالیت اهتمام در سایه عدالت اجتماعی به تحصیل موجبات زندگانی عالی و تأمین رفاهیت افراد ایرانی نائل گردد.