پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به ملت ایران به مناسبت زاده شدن والاحضرت همایون ولیعهد ۹ آبان ماه ۱۳۳۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۹ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۹


۹ آبان ۱۳۳۹

پیام شاهنشاه به ملت ایران به مناسبت تولد والاحضرت همایون ولیعهد


در این موقع که خداوند متعال با عنایت کامل خود نوزادی به خاندان سلطنت و ولیعهدی به تاج و تخت ایران مرحمت فرموده‌است، پس از شکرگزاری به درگاه قادر یکتا که توجهات کامل او همواره شامل حال من و ملتم بوده و در هر مورد این ملک و ملت را در پناه الطاف عالیه خود داشته‌است، مایلم مراتب خرسندی قلبی خود و ملکه و عموم افراد خاندان سلطنت را به ملت عزیز خودم که در این چند روز منتهای علاقمندی و صمیمیت خویش را نسبت به من ابراز داشتند و یک بار دیگر استواری رشته پیوند ملت و شاه را در این کشور به تمام جهانیان نشان دادند، اظهار دارم.

این ابراز احساسات پرشور و بی‌شائبه که نه تنها ما مردم ایران شاهد آن بوده‌ایم و هستیم، بلکه امروز در سراسر جهان منعکس شده و همه بر آن اطلاع یافته‌اند، تجلی تازه‌ای از یک حقیقت بارز، یعنی از آن عامل پایداری است که راز اصلی بقا و دوام بیست‌وپنج قرن وحدت ملی و شاهنشاهی این کشور پر افتخار کهنسال به شمار می‌رود.

از درگاه قادر متعال مسئلت دارم که مرا در آینده همچنان در خدمت صادقانه به این سرزمین و به ملت عزیز و شرافتمند خودم موفق بدارد و فرزند مرا که روزی به خواست و مشیت کامل الهی این بار سنگین مسئولیت را بر عهده خواهدگرفت، در پناه حمایت و عنایات خویش برای انجام این وظیفه بزرگ آماده فرماید.