پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مردم گیلان ۷ امرداد ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۳ خورشیدی تازی

املاک سلطنتی


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مردم گیلان ۷ امرداد ماه ۱۳۳۳


برادران و خواهران عزیز رشت و گیلان،

این دو روزی که خود را در میان شما می‌بینم، علاقه و محبتم نسبت به شما برای تمام فضائلی که در تاریخ طولانی خود نشان داده‌اید، بیشتر شده‌است. شما مردم از موقعی که به یاد دارم همیشه در صفوف اول، نگهبانان این مرز و بوم بوده‌اید.

در وقایع سال ۲۴ تا ۲۵ که یک قسمت از وطن عزیز ما موقتاً در زیر یوغ دیوصفتان و دیوانگان قرار گرفته‌بود، شما مردم جناح راست نیروی آزادی‌بخش میهن را تشکیل داده‌بودید و از استان شما هم قسمتی از قوای نظامی و میهن‌پرستان به سوی آذربایجان عزیمت نمودند. آن بساط دروغی و پوشالی در طرقةالعین با قیام دلیرانه اهالی آذربایجان به هم ریخته‌شد.

این نزدیکی روحی و قلبی که در تمام اهالی مملکت به وجود آمده، چند بار در مدت کوتاهی دیده‌شد که در مواقع لازم بدون آنکه افراد به یکدیگر خبر بدهند و بدون آنکه قاصدی برود و پیامی برساند، از ماکو گرفته تا چاه‌بهار و از خراسان گرفته تا خوزستان این کشور را از خطر رهانیده‌اند.

این ارتباط معنوی جز مشیت الهی چیز دیگری نیست. شما افراد میهن‌پرست گیلان یک بار دیگر شهامت و از خودگذشتگی و فداکاری در راه حفظ استقلال و عظمت این کشور کهن‌سال را از خود به نحو احسن نشان دادید.

کشور ما مستعد و آماده هرگونه ترقی و پیشرفت است، و شما مردم نجیب و زحمتکش گیلان واجد کلیه صفات و مزایایی که بتواند شما را به هدف‌های عالی خود برساند، هستید. از شما کوشش و جدیت، و از ما هموارکردن راه موفقیت.

شما گیلانی‌ها همقدم با سایر مردم این کشور با گام‌های متین و استوار به پیش خواهیدرفت و وظیفه ملی و تاریخی خود را انجام خواهیدداد و در میان ملل جهان در مقابل تاریخ سربلند و مفتخر خواهیدبود. بکوشید تا برای همیشه از ایران و ایرانی در سراسر جهان با عظمت و افتخار یاد شود و به فضل خداوندی پرچم پر افتخار سه رنگ ما همواره با سربلندی در اهتزاز باشد.