پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر در سالروز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ

درگاه محمدرضا شاه پهلوی

انقلاب شاه و مردم


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر در سالروز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی


به مناسبت فرارسیدن سالروز قیام ملی ۲۸ مرداد ۲۵۱۲، بار دیگر به روان پاک فداکاران این قیام درود می‌فرستم و خداوند را سپاس می‌گویم که در این کشور اکنون هر سال تازه‌ای که بر این روز تاریخی می‌گذرد، پیام‌آور پیروزی‌هایی نوین در راه تحقق آرمان‌هایی است که دلیران ۲۸ مرداد به خاطر آن جان سپردند.
در سال کنونی که سالی خاص در تاریخ ایران است، این سالروز مفهومی ویژه دارد، زیرا یادآور آن همبستگی عمیق شاه و ملت است که همه موفقیت و پیشرفت‌های ایران امروز از آن سرچشمه می‌گیرد.
اکنون بیست‌وسه سال است که به نیروی استوار و خلل‌ناپذیر این وحدت ملی، مردم ایران دست در کار تحقق حماسه‌ای قهرمانی از سازندگی و آفرینندگی هستند و هر سالروز تازه ۲۸ مرداد شاهد پیروزی‌های نوینی است که در این تلاش عظیم ملی نصیب کشور ما شده‌است. یقین است که با خواست پروردگار و با نیروی اراده و کوشش ملت ایران، این راه پر افتخار تا به آخر دنبال خواهدشد و این پرشکوه‌ترین حماسه تاریخ ایران به صورت کامل تحقق خواهدیافت.
اکنون دیگر در صفحات این تاریخ مطلقاً نشانی از آن پراکندگی و هرج و مرج و وطن‌فروشی و دیگر جلوه‌های اهریمنی که مظهر دوران تاریک پیش از قیام ۲۸ مرداد بود، باقی نمانده‌است. قیام ملی ۲۸ مرداد دگرگونی عظیمی در بنیادهای اجتماعی ایران به وجود آورد و به ما این فرصت را داد که شالوده‌ای نو برای ساختن و پرداخت ایرانی آزاد و آباد و مترقی بریزیم. اصول هفده‌گانه انقلاب شاه و ملت دستاورد این قیام تاریخی است که ملت ایران توانست بر اساس آن به این مرحله از پیشرفت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دست یابد. اکنون در کشور ما ورشکستگی اقتصادی جای خود را به بزرگترین رونق اقتصادی سپرده و تعمیم گسترده عدالت اجتماعی درمورد طبقات و افراد ملت ایران، جامعه ما را از وضعی عقب‌افتاده به صورت یکی از پیشرفته‌ترین جوامع جهان درآورده‌است.
از نظر نیروی دفاعی، کشورِ ما تبدیل به مملکتی کاملاً قدرتمند شده و در صحنه بین‌المللی ایران از حیثیت و احترامی کم نظیر برخوردار گردیده‌است.
در سرزمین ایران اکنون نسل سعادتمندی پرورش می‌یابد که شاهد پیروزمند ورود کشور خویش به دوران تمدن بزرگ خواهدبود. البته باید در این مورد هر فرد ایرانی متوجه مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود در برابر آینده کشور باشد و این مسئولیت‌ها را به طور کامل به عهده بگیرد.
این فصل زرین تاریخ ایران که هر صفحه آن نشان از موفقیت‌ها و پیروزی‌های تازه دارد، فصلی است که با قیام ۲۸ مرداد ۲۵۱۲ آغاز شده‌است. یقین است که با نیروی وحدت و یکپارچگی ملی و با ادامه موفقیت‌آمیز اصول انقلاب شاه و ملت، ما این راه پر افتخار را تا به آخر ادامه خواهیم داد و جامعه ایرانی را به مقامی که از هر جهت شایسته آن است، خواهیم رسانید.