پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران درباره دستاورد گفتگوهای افغانستان و پاکستان ۷ خرداد ماه ۱۳۴۲

از مشروطه
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران درباره دستاورد گفتگوهای افغانستان و پاکستان ۷ خرداد ماه ۱۳۴۲


با کمال مسرت اعلام می شود که در اثر مساعی مداوم من برای استقرار مجدد روابط بین افغانستان و پاکستان، نمایندگان طرفین که برای مذاکرات و اخذ تصمیم به تهران دعوت شدند د رخاتمه مذاکرات موافقت خودشان را اعلام داشته اند که روابط سیاسی و کنسولی و بازرگانی فیمابین را مجددا برقرار سازند.


برای من به عنوان دوست و خیرخواه هر دو کشور همسایه و دوست مایه کمال خوشوقتی است که دولتین افغانستان و پاکستان به اخذ این تصمیم نایل گردیدند. امیدواریم همین روح همکاری و صمیمیت و تشریک مساعی که در مذاکرات تهران مشهود گردید در روابط دوستانه آینده دو کشور همسایه حکمفرما باشد و روز به روز تحکیم یابد.