پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران به مناسبت برگزاری دومین کنگره لاینز بین‌المللی ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۴۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی سوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۱ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۴۱


۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۱

پیام شاهنشاه به‌مناسبت تشکیل دومین کنگره لاینز بین‌المللی

اکنون که دومین کنگره سالانه منطقۀ ۳۵۴ لاینز بین‌المللی تشکیل می‌شود، مراتب رضامندی خویش را از خدماتی که باشگاه لاینز در این مدت برای بهبود وضع اجتماع مردم انجام داده‌است و همچنین کمکهایی که نیکوکاران ایران از طرق مختلف به این سازمان نموده‌اند، ابرازمی‌داریم.

به طوری که همه می‌دانید، کشور ما از دیرباز یک کانون تجلی اصول معنوی بوده و در طول قرون متمادی عالی‌ترین سنن نوع‌پرستانه و اصول عالی بشردوستی و تعاون اجتماعی به صورت جزئی از تمدن و فرهنگ ملی ما درآمده‌است.

هدف مقدسی که امروزه باشگاه لاینز بین‌المللی دنبال می‌کند، همان هدفی است که همواره در این سرزمین مورد توجه و احترام بوده و حکما و فلاسفه و شعرا و متفکرین بی‌شمار ما پیوسته مروج و مبلغ آن بوده‌اند و طبیعی است که در چنین محیط آماده و مستعدی اصول عالیه انسان‌دوستی رشد و توسعه یابد.