پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران به ملت ایران در سالروز انقلاب شاه و مردم ۶ بهمن ماه ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران به ملت ایران در سالروز انقلاب شاه و مردم ۶ بهمن ماه ۱۳۴۴


اکنون سه سال از ششم بهمن‌ماه ۱۳۴۲ می‌گذرد و این سه سال کافی بود که ثمره انقلاب ایران را ظاهر کند. اصالت و عمق این نهضت چنان بود که طبعاً هر مانع و رادعی از مقابل سیر توقف‌ناپذیر آن برداشته‌می‌شد. با این انقلاب، ارتجاع متحیر و منکوب و عناصر مخرب و بی‌وطن متزلزل و مفتضح شدند. درعوض فرزندان برومند وطن که منتظر چنین فرصتی بودند زنجیرها را گسستند و آزادانه دست به کار بنای ایرانی سربلند و آباد گشتند.
هر فکر و هر تصمیم و عملی بر اساس فلسفه انقلاب ایران صرفاً به نفع اکثریت مردم این سرزمین است و در عین حال در پرتو این اقدامات طبقات دیگر نیز می‌توانند بر اساس عدالت اجتماعی زندگی شرافتمندانه و آسوده‌ای داشته‌باشند.
انقلاب ما خود را در چهاردیواری هیچ مرام اجنبی محبوس و مقید نکرده‌است. ما از هر تجربه‌ای در هر نقطه دنیا که نتایج بهتری داده‌باشد و با روح ملی و سنن ایرانی و مقتضیات اقلیمی و طبیعی ما سازگارتر باشد، استفاده‌می‌کنیم، و در عین حال به عقل و تدبیر خود نیز آنقدر اتکاء داریم که منافع واقعی مملکت خویش و طرق نیل به هدفهای خود را در این راه از هر فرد خارجی یا از هر مرام خارجی بهتر تشخیص بدهیم و ابداعات مؤثرتری بکنیم.
اکنون دیگر دوره استثمار و بردگی و ظلم و جهل در کشور ما سپری شده‌است. رابطه افراد با یکدیگر فقط بر اصول انسانی و بر اساس مترقی‌ترین قوانین دنیا متکی است. ما به خواست خداوند ریشه بی‌سوادی و بیماریهای بومی و ناتوانی جسمی را از این مملکت خواهیم‌کند و در این راه علاوه بر فعالیتهای عادی سازمانهای اداری و دولتی از کار افراد سپاه‌های انقلاب یعنی سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج‌وآبادانی که خدمات آنها مایه سربلندی کشور است، کمک مؤثری خواهیم‌گرفت.
مدارس کشور از عالی‌ترین دانشگاهها گرفته تا ابتدایی‌ترین آموزشگاههای حرفه‌ای، کارشناسان و افراد لازم را برای صنعتی‌شدن مملکت ما آماده خواهندکرد. در آتیه نزدیک ایران دارای صنایع سنگین ذوب فلزات خواهدشد و از منابع نامحدود و بی‌انتهای صنایع پتروشیمی استفاده خواهدکرد و سایر رشته‌های صنعتی نیز هر کدام به نوبه خود در حدود احتیاجات و مصلحت کشور و با توجه به امکانات صادراتی ایجاد خواهندشد. تشکیل نمایشگاه صنایع ایران ثابت کرد که ایرانی تا چه حد می‌تواند فکر و بازوی صنعتی و کارگری داشته‌باشد و مسلماً در آتیه از این نیرو و استعداد بزرگ ملی حداکثر استفاده به عمل خواهدآمد. در راه تحقق همه این هدفها طبعاً طبقه فعال و شرافتمند و زحمتکش کارگران ایرانی که خوشبختانه از مترقی‌ترین قوانین اجتماعی و کارگری برخوردارند، نقش اساسی را به عهده دارند و یقین داریم که این وظیفه ملی خود را به بهترین صورت انجام خواهندداد.
گازهای ایران که ثروت طبیعی و ملی این مملکت بود و بیش از پنجاه سال می‌سوخت و به هدرمی‌رفت و از این بابت دل من و یقین دارم دل هر ایرانی را متألم می‌کرد، از این پس مورد استفاده قرار خواهدگرفت.
از نظر سیاسی، سیاست مستقل ملی ایران پابرجاتر از همیشه ادامه خواهدداشت.
متأسفانه پیش‌بینی‌هایی که از چند سال پیش درباره وضع امنیتی در جهان به زبان آورده‌بودم، تحقق پیدامی‌کند و در نتیجه تا موقع رسیدن به هدف عالی خلع سلاح عمومی و اطمینان‌بخش جهانی، می‌باید نیرویی که برای دفاع از مرز و بوم ما ضروری است و به نظر می‌آید که ما در این امر کوتاهی کرده‌ایم، فراهم‌شود. در تأمین این منظور، ما بهترین اسلحه را با بهترین شرایط ابتیاع خواهیم‌کرد.
همه‌ شما شاهد آن هستید که در این مدت کوتاه سه ساله چه تحول عظیم و عمیقی بر اساس اصول انقلاب ششم بهمن در کشور ما روی داده‌است.
اجتماع جدید ایران، اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی، بر اساس دموکراسی اقتصادی و سیاسی، بر اساس تعاون، بر اساس وجود افراد آزاد و باسواد و تندرست خواهدبود.
ملت ایران پس از گذشت سه‌هزار سال تاریخ، تازه‌نفس‌تر و مصمم‌تر و امیدوارتر از همیشه به جانب مفاخر ملی و اجتماعی خود پیش می‌رود و در این راه تأییدات قادر متعال و ائمه اطهار که همواره شامل حال این ملت بوده‌است، پشتیبان آن خواهدبود.