پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در یازدهمین سالگرد تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ۱۹ دی ماه ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۱ خورشیدی تازی

اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در یازدهمین سالگرد تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ۱۹ دی ماه ۱۳۵۱


یازدهمین سالگرد تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که در آستانه بزرگداشت ملی نخستین دهه انقلاب برگزار می‌شود، فرصتی است که نتایج و ثمرات اصل اول انقلاب ایران، یعنی اجرای برنامه اصلاحات ارضی در مقیاسی تازه مورد ارزیابی قرار گیرد.

سال گذشته همزمان با برگزاری جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران، پایان مرحله تقسیم اراضی مزروعی میان کشاورزان سراسر کشور را که یکی از اساسی‌ترین مراحل برنامه اصلاحات ارضی در مقام رکن مهم انقلاب ایران بود اعلام داشتیم، و یادآور شدیم که تحقق چنین برنامه‌ای به معنای آغاز دوران تازه‌ای در تاریخ ایران است که در آن دیگر نشانه‌ای از نظام کهنه ارباب و رعیتی و بزرگ مالکی دیده نمی‌شود.

با پایان مرحله تقسیم زمین میان کشاورزان این امکان حاصل شد که تلاش در راه نیل به سایر هدف‌های اقتصادی و اجتماعی برنامه اصلاحات ارضی، با نیرویی افزونتر و آهنگی سریع تر ادامه یابد و از راه گسترش و تقویت شبکه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاون روستایی و تشکیل و تقویت شرکت‌های سهامی زراعی و اجرای قانون تعاونی شدن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی و تأسیس و ایجاد خانه‌های فرهنگ روستایی و اجرای تدریجی قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان و ترویج و توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی و صنایع دستی روستایی به قصد تأمین منابع تازه درآمد برای روستانشینان کشور و عمران و نوسازی روستاها و تأمین اعتبارات مورد نیاز دهقانان و توسعه آموزش‌های حرفه‌ای و تعاونی، زمینه‌های جدید به سود ارتقاء سطح فرهنگ و بهداشت و آبادانی و تأمین رفاه هر چه بیشتر جامعه روستانشینان کشور فراهم آید. در برنامه عمرانی پنجم کشور که بر اساس اولویت‌های خاصی برای رفاه جامعه روستانشین و عمران و نوسازی روستاها و کشاورزی مملکت تنظیم شده اجرای برنامه‌های سازندگی اصلاحات ارضی با استفاده از امکانات اعتباری بیشتر و آهنگی سریعتر کماکان در جهت نیل به تمامی هدف‌های انسانی و اقتصادی و اجتماعی آن دنبال خواهد شد و بخصوص از راه ادغام شرکت‌های تعاونی روستایی کوچک و مجاور در یکدیگر، عمران و نوسازی روستاها و آموزش و پرورش فکری دهقانان با استفاده از کمک‌ها و مساعدت‌های مددکاران فنی تعاونی‌های روستایی و بیمه و تضمین تدریجی خرید محصولات کشاورزی کشاورزان اقدامات اساسی انجام خواهد گرفت.

بطوری که قبلاً نیز تذکر داده‌ایم کوشش برای تعمیم بیش از پیش عدالت اجتماعی و ایجاد تأسیسات و تأمین خدمات مورد نیاز جامعه روستانشینان در کلیه دهات کشور ادامه خواهد یافت ولو اینکه برخی از این دهات که امروز از این قبیل تأسیسات و خدمات رفاهی بهره‌مند می‌شوند در آینده الزاماً در روستاهای دیگر ادغام گردند و این روش در ظاهر متناقض را از آن جهت دنبال نموده و خواهیم نمود که در ایران امروز دهقانان مملکت نیز مانند سایر هموطنان شهرنشین خود این حق را داشته و دارند که از کلیه مواهب و ثروت‌های خدادادی این آب و خاک استفاده نمایند.

توفیق کامل و بهروزی کشاورزان و سپاهیان انقلاب و تمام عوامل و مأمورانی را که در این راه انجام وظیفه می‌کنند خواستاریم.