پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش یازدهمین دوره عالی مدیریت ایران ۷ تیر ماه ۱۳۵۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۰ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش یازدهمین دوره عالی مدیریت ایران ۷ تیر ماه ۱۳۵۰


یازدهمین دوره عالی مدیریت ایران را با خوشوقتی افتتاح می‌کنیم و امیدواریم مذاکرات و تبادل نظرهای این دوره نیز مانند دوره‌های گذشته در راه پیشرفت اصول مدیریت در ایران مفید واقع شود.

در پیام‌های گذشته خود همواره متذکر شده‌ایم که مدیریت از مهمترین عوامل پیشرفت برنامه‌های وسیع سازندگی است که اکنون در کشور ما در جریان است، زیرا مسئولیت بهره‌برداری کامل از امکانات گوناگون و از نیروی انسانی که در سازمان‌های مختلف متمرکز شده است، قبل از هر چیز با مدیران این مراکز است.

در جامعه متحول و مترقی ما مثل هر جامعه مترقی دیگری در جهان امروز شرایط اقتصادی و تکنولوژیک پیوسته در حال تغییر و تکامل است و بنابراین مدیران کار باید صلاحیت و آمادگی آن را داشته باشند که منظماً دستگاه‌های تحت اداره خود را با این تحولات تطبیق دهند تا از عدم تحرک و احیاناً بی اثر ماندن کار آنها جلوگیری کنند.

در دستگاه‌های دولتی نیز که مدیران امور ناگزیر از رعایت قوانین و مقررات معین اداری هستند، باید این مقررات طوری در مرحله عمل با نیازمندی‌های مردم تطبیق داده شود که نه تنها مایه کندی کار یا سرگردانی و بی تکلیفی آنان نشود، بلکه درست به عکس، حداکثر نظم و هماهنگی از نظر تسریع در کار تأمین گردد.

مدیران باید با توجه به مسئولیت سنگین خویش به خوبی به این واقعیت وقوف داشته باشند که کارمندان آنان با سوابق و تحصیلات و تجارب و طرز فکر و روحیات مختلفی در سازمان‌های مربوطه گرد آمده‌اند و برای اینکه کار آنان حداکثر بازده را داشته باشد، می‌باید در ارجاع مسئولیت به هر کسی نوع استعداد و صلاحیت او با کمال دقت و تیزبینی مورد توجه قرار گیرد و برای بروز استعدادها و ابتکارات تازه راه باز گذاشته شود.

نیروی انسانی که در اختیار مدیران گذاشته شده، بزرگترین سرمایه جامعه است و بدیهی است که بزرگترین وظیفه هر مدیر خوب این است که از این سرمایه حداکثر بهره‌برداری را به نفع مصالح جامعه و مملکت به عمل آورد.

تشکیل دوره‌های سالانه مدیریت که به منظور تبادل نظر و بررسی در حاصل کار و تجارب سال گذشته برگزار می‌شود، فرصتی است که اصول و شیوه‌های عمل پیوسته مورد تجدید نظر قرار گیرند و با شرایط و تحولات جدید تطبیق داده شوند.

توفیق کلیه سازمان‌ها و افرادی را که در این برنامه شرکت دارند و پیشرفت کار مجریان و استادان و شرکت‌کنندگان آن را خواستاریم.