پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش کنگره بین‌المللی ابوریحان بیرونی ۲۵ شهریور ماه ۱۳۵۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۲ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس
تندیس بیرونی در پارک فرح
هزاره ابوریحان بیرونی ۲۵ شهریور ماه ۱۳۵۲

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش کنگره بین‌المللی ابوریحان بیرونی ۲۵ شهریور ماه ۱۳۵۲


تشکیل کنگره بین‌المللی ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی با شرکت گروهی از دانشمندان ایران و کشورهای دیگر جهان در تهران مایه خوشوقتی ما است. در تاریخ طولانی تمدن و فرهنگ ایرانی شخصیت‌هایی وجود دارند که نه تنها مورد احترام و ستایش ملت خود هستند بلکه به علت خدمات پر ارزشی که به جامعه بشری کرده‌اند در نزد همه ملل عالم دارای احترام و ارزش خاص اند. اینگونه خادمان واقعی بشریت خواه ایرانی باشند و خواه از هر جای دیگر جهان، شایسته احترام و تجلیل همه افراد بشر اند و باید گفت که وقتی منافع مشترک فرزندان آدم مطرح باشد سخن گفتن از منافع اختصاصی ملت‌ها و ملیت‌ها امری زائد است.

بزرگانی که همّ آنان مصروف به مبارزه با جهل و غلبه بر مشکلات و موانع طبیعت برای تأمین سعادت بشر بوده است متعلق به همه بشریت هستند. اگر جسم آن‌ها در گوشه‌ای از این زمین پهناور نهفته باشد روحشان بر همه مجامع علمی جهان سایه افکنده است و ناظر کوشش‌های همه خدمتگزاران جهان دانش برای پیشرفت در راهی است که منظور و هدف خود آنان بوده است.

خوشوقتیم که امروز جمعی از دانشمندان عالیقدر کشورهای مختلف جهان در این جا گرد آمده‌اند تا به اتفاق همکاران ایرانی خود، در بزرگداشت یکی از نوابغ بشریت که تمام عمر او وقف پیشرفت فرهنگی و دانش انسانی گردید اقدام کنند.

کوشش‌های فرهنگی ملت ما در سال‌های اخیر و همکاری دائم ما با مجامع فرهنگی و علمی جهان گواه آن است که ایرانیان امروز همان راهی را دنبال می‌کنند که بزرگانی از قبیل فارابی و ابوریحان و ابن سینا و سعدی و مولوی در گذشته پیموده‌اند.

شرکت مؤثر کشور ما در پیکار جهانی با بیسوادی و ترتیب کنفرانس جهانی حقوق بشر و تشکیل لژیون خدمتگزاران بشر در حقیقت دنباله مجاهداتی است که نیاکان ما در اعصار گذشته در همین موارد به عمل آورده‌اند. با این تفاوت که اگر دنیای محدود عصر آن‌ها بدانان اجازه نمی‌داد که مقاصد بزرگ جهانی خود را در سطح وسیع امروزی انجام دهند ما امروز با داشتن وسایل آماده تری همان آرزوها و نیات آن‌ها را جامه عمل می‌پوشانیم.

تشکیل مجامعی مانند کنگره امروز بسا فرصت می‌دهد که بزرگان جهان را از هر رنگ و نژادی که باشند بهتر بشناسیم و بکوشیم تا آن تربیت انسانی را که باعث ظهور این بزرگان می‌شد در دنیا تجدید کنیم و همان ایمان و اعتقاد راسخ به حقیقت و انسانیت را که موجب تربیت پیشروان بزرگ اندیشه در دنیای قدیم بود در فرزندان خود احیاء نماییم.

در این فرصت به روان تابناک بیرونی و دیگر خدمتگزاران پر ارج تمدن و فرهنگ بشری درود می‌فرستیم و برای کلیه نیک اندیشان جهان، و همه کسانی که امروز در بزرگداشت یکی از فرزندان شایسته بشریت شرکت جسته‌اند آرزوی موفقیت داریم.