پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش چهارمین کنفرانس ملی کار ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۱ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش چهارمین کنفرانس ملی کار ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۱


در این موقع که چهارمین کنفرانس ملی کار گشایش می‌یابد، مراتب خوشوقتی خویش را از سهمی که برگزاری سالانه این کنفرانس در پیشرفت همکاری دولت و کارفرمایان و کارگران در زمینه مسائل مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی و روابط صنعتی دارد ابراز می‌داریم.

چهارمین اجلاس کنفرانس ملی کار هنگامی ‌تشکیل می‌شود که برنامه پنجم عمرانی کشور در دست مطالعه و بررسی است و انعکاس نظرات گروه‌های کارگر و کارفرما در این برنامه مفهوم خاصی می‌یابد.

ما همواره متذکر شده‌ایم که بهره‌مندی نیروی فعال و مولد ثروت کشور از انواع حمایت‌های اجتماعی که خاص تحقق هدف‌های توسعه اقتصادی است مورد کمال توجه ما است و همانطور که در پیام خود به هفتمین کنفرانس سازمان بین‌المللی کار برای منطقه آسیا خاطرنشان ساختیم اعتقاد راسخ ما این است که هدف‌های رشد اقتصادی تنها با توجه به ارتباط آن‌ها با موازین و ضرورت‌های عدالت اجتماعی مفهوم واقعی پیدا می‌کند، زیرا هدف اصلی پیشرفت اقتصادی در نهایت امر ارتقاء سطح زندگی مادی و معنوی انسان‌ها است.

بر همین اساس و با توجه به اصل چهارم انقلاب ایران یعنی سهیم شدن کارگران در سود کارگاه‌های صنعتی و تولیدی، مقرر داشته‌ایم دولت امر گسترش حدود شمول قانون جامع تر و کامل تری تدوین و تقدیم قوه مقننه کند تا بر اثر اجرای وسیع تر قانون، تعداد بیشتری از کارگران از مزایای آن بهره‌مند گردند، و اثرات اجرای این قانون در کارگاه‌های کوچک نیز نصیب کارگران شود.

در زمینه رفاه اجتماعی موضوع اشتغال مولد و مؤثر جویندگان کار واجد اهمیت خاص است، زیرا بدون اشتغال و کسب درآمد، رفاه اجتماعی مقدور نیست. به همین جهت در برنامه پنجم عمرانی اولویت خاصی برای تأمین هدف‌های اشتغال منظور خواهد شد.

مسائلی که در دستور مذاکرات کنفرانس حاضر قرار دارد، به لحاظ ارتباط با امور مربوط به نیروی انسانی و تحولات تکنولوژیک و اشتغال و امور اجتماعی کارگران صنایع، مخصوصاً مسکن کارگران در مرحله فعلی تحولات اقتصادی و صنعتی و اجتماعی ایران عموماً مسائلی واجد اهمیت است که انتظار داریم همه آن‌ها در کنفرانس با دقت لازم مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس تبادل نظرها راه حل‌های عملی و مشخص ارائه گردد.