پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش نخستین نشست اتاق اصناف تهران ۷ آذر ماه ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۱ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس
ShahanshahAryamehrMohammadRezaShahPahlavi2537a.jpg

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش نخستین نشست اتاق اصناف تهران ۷ آذر ماه ۱۳۵۱

تشکیل اتاق اصناف که مظهر دیگری از دموکراسی ملی و تکامل فکری جامعه متحول ایرانی است موجب خوشوقتی ما است.

ایجاد مجامع دمکراتیک در سال‌های اخیر و استقبال بی‌سابقه مردم از انجمن‌هایی نظیر انجمن شهر، انجمن شهرستان، انجمن استان و شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای این حقیقت را مدلل می‌کند که ملت ایران بخصوص گروه‌های زحمتکش جامعه برای تقبل مسئولیت‌های اجتماعی و مشارکت در امور و فعالیت‌های مملکتی از آمادگی و شایستگی لازم برخوردارند.

با این ترتیب مسئله سپردن کار مردم به مردم و ایجاد فرصت‌های مناسب تر برای مشارکت گروه‌های متشکل جامعه در امور اقتصادی و اجتماعی کشور به عنوان یکی از هدف‌های ملی، پیوسته زمینه شایسته تر و آماده تری پیدا می‌کند .

بر اساس همین فکر بود که قانون مترقی نظام صنفی به تصویب رسید و اتحادیه‌های صنفی برای حمایت و صیانت منافع مشروع و معقول افراد صنفی بوجود آمد و اطاق اصناف به منظور استقرار نظامات لازم در تمشیت امور صنفی و رعایت حقوق مصرف کننده پیش بینی شد. انتظار ما از اعضای اتاق اصناف و اعضای اتحادیه‌های صنفی این است که با درک کامل وظایف و مسئولیت‌های خود و بر اساس رعایت اصل عدالت اجتماعی که پایه انقلاب ایران است به حل و فصل مسائل و مشکلات صنفی بپردازد.

اعضای اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی و یکایک پیشه‌وران که خود قشر عظیمی از مردم مملکت را تشکیل می‌دهند و بایستی بطور کامل از مظاهر انقلاب اجتماعی ایران بهره‌مند شوند، اکنون در برابر یک تجربه بزرگ ملی قرار دارند، زیرا با اختیاراتی که قانون در موارد مختلف و بخصوص در تعیین نرخ کالا و ارزاق عمومی به آنان تفویض کرده است نقش حساسی در نظم اقتصادی مملکت به عهده گرفته‌اند.

توفیق اعضای اتاق اصناف و همه صنوف و پیشه‌وران ایران را در پیشبرد هدف‌های ملی و اجرای کامل وظایف قانونی و ایجاد نظم نوین در مبادلات و نرخ ارزاق عمومی خواستاریم.

نیز نگاه کنید به