پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش سمپوزیوم بین‌المللی پایه و کاربرد فیزیک لیزرها در اسپهان ۷ شهریور ماه ۱۳۵۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۰ خورشیدی تازی

درگاه انقلاب مشروطه


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش سمپوزیوم بین‌المللی پایه و کاربرد فیزیک لیزرها در اسپهان ۷ شهریور ماه ۱۳۵۰


تشکیل سمپوزیوم اصفهان درباره پایه و کاربرد فیزیک‌ لیزرها که با شرکت دانشمندان برجسته ۱۷ کشور جهان و همکاران ایرانی آنها برگزار می‌شود، مایه خوشوقتی ما است و به این مناسبت به کلیه دانشمندان عضو این سمپوزیوم خیر مقدم می‌گوییم.

همه می‌دانیم که موضوع بحث این سمپوزیوم یکی از جالبترین اکتشافات علمی و فنی عصر حاضر است، که بی گمان در آینده نقش درجه اول در پیشرفت علوم و صنایع خواهد داشت. دنیای دانش هنوز در اولین مراحل مطالعه در رشته فیزیک‌لیزر است و باید امیدوار بود که همکاری وسیع بین‌المللی در این زمینه بتواند راه را برای برداشتن قدم‌های آینده در این رشته هموار سازد.

خوشبختانه دنیای امروز ما برای این نوع همکاری‌های علمی، به طور روزافزون آمادگی نشان می‌دهد و در این مورد ما با خوشوقتی شاهد حسن تفاهم و واقع‌بینی ارزنده‌ای هستیم که شاید نتوانیم نظیر آن را در بسیاری از زمینه‌های دیگر پیدا کنیم. احتیاج به تذکر ندارد که محافل علمی ایران و دانشمندان ایرانی با کمال حسن نیت و علاقمندی آماده شرکت در این همکاری بین‌المللی هستند، زیرا نه تنها این نوع همکاری جهانی در همه رشته‌های مثبت و سازنده اساس ایدئولوژیک جامعه امروز ایرانی است، بلکه سنت دیرینه و چندهزار ساله علمی ایران همواره بر پایه همین دید جهانی و اشتراک مساعی نزدیک با دانشمندان سایر جوامع و در عین حال بر پایه نوجویی و آینده‌نگری متکی بوده است که امروزه عامل اصلی پیشرفت‌ها و اکتشافات علمی عصر حاضر به شمار می‌رود.

ابتکار دانشگاه صنعتی آریامهر در تشکیل این سمپوزیوم مایه تقدیر است و ما امیدواریم این دانشگاه جوان که ما برای تربیت کادرهای فنی ایران فردا و پژوهش‌های علمی در کشور خود به آن امید زیاد بسته‌ایم بتواند با ابراز شایستگی و فعالیتی که از آن انتظار داریم، جای خود در جمع مراکز علمی جهان باز کند. همکاری همه جانبه دانشگاه اصفهان نیز در برگزاری این سمپوزیوم مایه تقدیر ما است. در عین حال ما برای همه دانشگاه‌ها و مراکز علمی دیگر جهان که نمایندگان شایسته آنها امروز در این مجمع حضور دارند، آرزوی موفقیت می‌کنیم، زیرا به خوبی می‌دانیم که دنیای فردا را می‌باید کوشش‌ها و موفقیت‌های امروز این دانشگاه‌ها و نظایر آنها پایه‌گذاری کند.