پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش دومین کنگره بین‌المللی پزشکی دانشگاه پهلوی در شیراز ۳۱ فروردین ماه ۱۳۵۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۰ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش دومین کنگره بین‌المللی پزشکی دانشگاه پهلوی در شیراز ۳۱ فروردین ماه ۱۳۵۰


دومین کنگره بین‌المللی سالانه پزشکی دانشگاه پهلوی را با خوشوقتی افتتاح می‌کنیم.

سال گذشته به هنگام برگزاری نخستین کنگره بین‌المللی پزشکی دانشگاه پهلوی مقرر داشتیم این کنگره هر سال تشکیل شود تا دانشکده پزشکی این دانشگاه بتواند بر اساس مذاکرات و تصمیمات آن، رسالت منطقه‌ای و بین‌المللی خود را با توجه به تازه‌ترین پیشرفت‌های علمی جهان ایفا کند. موجب خرسندی است که دانشمندان و متخصصان عالی‌مقام پزشکی هفده کشور جهان بار دیگر برای بحث و تبادل نظر و ارئه آخرین تحقیقات خود در دانشکده پزشکی دانشگاه پهلوی گرد هم آمده‌اند.

امروز پیشرفت مستمر و مداوم دانش‌های بشری ایجاب می‌کند که کارشناسان علوم به تحصیلات اولیه خود هر قدر هم که درخشان باشد، اکتفا نکنند، بلکه خود را با تحقیق و مطالعه دائم در جریان آخرین رویدادهای علمی جهان نگاه دارند.

دانشگاه‌ها نیز تنها وظیفه آموزش دانشجویان را ندارند، بلکه باید به طور جدی و منظم در تحقیقات علمی و تشکیل مجامع تخصصی بکوشند و موجبات تبادل نظر بین دانشمندان را فراهم کنند و به این ترتیب در پیشرفت همه جنبه‌ها و جلوه‌های علم سهیم باشند. خوشبختانه برنامه‌های کار دانشکده پزشکی دانشگاه پهلوی در این زمینه‌ها تا کنون به خوبی انجام گرفته است و تصمیم اخیر سازمان بهداشت جهانی درمورد ایجاد یک مرکز منطقه‌ای آموزش معلمان و مدرسان پزشکی در شیراز نشانه تأیید این کوشش‌ها از طرف سازمان‌های معتبر بین‌المللی است. انتظار داریم این کنگره در سال‌های آینده با وسعت باز هم بیشتری تشکیل شود و به صورت مرجعی معتبر برای ارائه مهمترین تحقیقات پزشکی در جهان درآید.

توفیق همه شرکت‌کنندگان دومین کنگره بین‌المللی پزشکی دانشگاه پهلوی را خواستاریم.