پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش دوره نوین انجمن‌های شهر و شهرستان و استان و شوراهای آموزش و پرورش ۱۰ آبان ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۱ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش دوره نوین انجمن‌های شهر و شهرستان و استان و شوراهای آموزش و پرورش ۱۰ آبان ۱۳۵۱


مایه خوشوقتی ما است که انجمن‌های شهر و شهرستان و استان و شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای از امروز کار خود را در سراسر کشور آغاز می‌کنند. گشایش این دوره انجمن‌های شهرستان و استان همزمان با طی مراحل نهایی بررسی شالوده برنامه عمرانی پنجم است و بدین ترتیب اعضاء این انجمن‌ها در دوران فعالیت خود به عنوان عضو جامعه‌ای که به حکم وظیفه قانونی در طرح‌های عمرانی منطقه صاحب نظرند در تحقق این برنامه‌ها مشارکت و نظارت مداوم و مؤثر خواهند داشت. انتظار ما از همه آن‌ها این است که بر اساس اصول انقلاب اجتماعی ایران و با توجه به هدف های همه جانبه این انقلاب منتهای اهتمام خویش را در انجام رسالت و وظیفه سنگینی که به عهده گرفته‌اند بکار برند تا سهم خود را در اجرای برنامه‌های عظیم سازندگی کشور آنچنانکه باید ادا کرده باشند.

تردیدی نمی‌توان داشت که در شرایط کنونی اجتماع ایران هر فردی متناسب با موقعیت و وظیفه خویش مسئولیتی مشخص در اجرای اصول انقلاب بر عهده دارد و در این زمینه طبعاً اعضاء انجمن‌های شهرستان و استان و شوراهای آموزش و پرورش منطقه می‌باید با توجه به مسئولیت‌های خویش نمونه زنده و مجسم کار و وظیفه شناسی باشند. فراموش نکنیم که در انتخابات بیست و یکم مهرماه گذشته در عرض یک روز متجاوز بر پنج میلیون و ششصد هزار رأی دهنده یعنی تعدادی که در تاریخ مشروطیت ایران بیسابقه بوده است در انتخاب اعضاء این انجمن‌ها و شوراها شرکت جسته‌اند و این امر در عین آنکه نشانه بارزی از رشد ملی است مؤید مسئولیت خطیری است که از طرف ملت در هر نقطه کشور و هر استان و شهرستان به افراد این شوراها و انجمن‌ها محول شده است.

شناخت این واقعیت اهمیت دارد که هر یک از این مجامع علاوه بر انجام وظایف قانونی خود می‌توانند در جلب همکاری مردم و ترغیب آنان به مشارکت در مسائل عمومی و تأمین منابع مالی برای ایجاد تأسیسات آموزش و نظایر آن‌ها بیش از پیش مؤثر باشند. اعضای این انجمن‌ها قبل از هر چیز می‌باید به ارزش وجودی و نقش حساس خود در تحقق اصول انقلاب و اجرای برنامه‌های سازندگی کشور واقف باشند و با استفاده از امکانات وسیعی که انقلاب اجتماعی ایران در اختیارشان نهاده است این وظیفه ملی را به بهترین وجهی به انجام برسانند. بدیهی است دولت نیز می‌باید قدرت لازم را برای آن‌ها قائل گردد تا این مجامع در تصمیماتی که برای یافتن مناطق مربوط بدان‌ها اتخاذ می‌شود کاملاً صاحبنظر باشند. توفیق انجمن‌های شهر و شهرستان و استان و شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای را در اجرای هدف‌ها و وظایف آن‌ها که طبعاً راه را برای تکامل دموکراسی عالیترین تجلی اصل حکومت مردم بر مردم هموار خواهد ساخت، خواستاریم.