پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش دوازدهمین دوره برنامه عالی مدیریت ۱۲ تیر ماه ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۱ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گشایش دوازدهمین دوره برنامه عالی مدیریت ۱۲ تیر ماه ۱۳۵۱


آغاز دوازدهمین دوره برنامه عالی مدیریت ایران موجب خوشوقتی ما است. همچنانکه در دوره‌های گذشته متذکر شده‌ایم نقش مدیریت صحیح در پیشرفت امور کشور روزبروز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، و مدیران در همه دستگاه‌ها و در کلیه سطوح و در هر رشته از فعالیت‌هایی که در حال حاضر نیروها و منابع انسانی

کشور در راه انجام آن‌ها بسیج شده است می‌باید وظایف سنگین تری به عهده بگیرند.

رئوس این وظایف این است که از یک طرف تمایلات و احتیاجات عمومی ‌را بطور دائم در مدّ نظر قرار دهند تا با استفاده از حداکثر کمک و همکاری عامه بهترین نتایج مطلوب را از مساعی سازمان‌ها بدست آورند. دیگر اینکه عملیات کنونی و فعالیت‌های آینده این سازمان متناسب با توسعه فنی و اقتصادی کشور و هماهنگ با سرعت و رشد آن طرح ریزی شود. در عین حال می‌باید میان کلیه سازمان‌ها همبستگی و تشریک مساعی و ارتباط دائم وجود داشته باشد تا به مدیران فرصت دهد که از تجارب یکدیگر بهره‌مند شوند و از تکرار آزمایش‌هایی که ممکن است به بهای سنگین انجام گرفته باشد احتراز جویند.

در اجرای وظایف فوق هر کس که در رأس هر سازمان انجام وظیفه می‌کند مکلف است که در جستجو و دسترسی به افراد دانشمند و مستعد و با ایمان که خوشبختانه در سرزمین ما فراوانند اهتمام ورزد و برای همکاری از آنان دعوت کند.

آماده نمودن اشخاص مزبور جهت قبول مسئولیت و آموزش آنان برای اتخاذ تصمیم و ایجاد محیط مساعد جهت پرورش استعداد کارکنان دستگاه‌ها بر سرعت سیر ما در وصول به هدف‌های عظیمی که در پیش است خواهد افزود. تحقیق و مطالعه برای یافتن روش‌های بهتر و حداکثر استفاده از نیروهایی که در اختیار مدیران گذارده شده است می‌باید قسمتی از وقت مراجع علمی و دانشگاهی را بخود مصروف دارد و آثار و نتایج این پژوهش‌ها مورد استفاده مدیران قرار گیرد تا آنان را در وظایفی که به عهده دارند راهنمون گردد و به این ترتیب نیروها تمرکز بیشتری یابند و تفاهم کامل که اساس همکاری‌های جمعی است تأمین شود. با پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، آموزش روش‌های علمی مدیریت به منظور تجهیز نیروی انسانی ارزش بیشتری می‌‍یابد.

این آموزش نه تنها برای دستگاه‌های دولت بلکه برای سازمان‌های خصوصی نیز حائز اهمیت است و بنا بر این بجا است که از کلیه امکانات آموزشی به منظور اشاعه و ترویج روش‌های پیشرفته و سنجیده مدیریت استفاده کامل شود. امیدواریم برنامه حاضر در نیل به هدف‌های فوق و همچنین تعلیم صحیح‌ترین و پیشرفته‌ترین روش‌های مدیریت با توفیق کامل همراه باشد. موفقیت سازمان‌هایی را که در بنیانگذاری و اجرای این برنامه سهمی بر عهده دارند و توفیق استادان و شرکت کنندگان و مدیران و کارکنان برنامه را خواستاریم.