پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پنجمین سالگرد روز تعاون ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۱ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پنجمین سالگرد روز تعاون ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۵۱


تحولات و دگرگونی های بنیادی و شگرفی که انقلاب ایران در تمام زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور ما بوجود آورده، استقرار یک نظام تعاونی ملی و گسترده ای را به عنوان یک نیاز و احتیاج اساسی درجه اول در اجتماع امروز جامعه متحول ایران مطرح ساخته است و به همین دلیل سالروز تعاون ایران طبعاً در شمار فرصت‌هایی قرار می‌گیرد که به ما امکان می‌دهد تا ثمر تلاش‌ها و خدمات و ابتکارات و پیشرفت‌هایی را که در این راه داشته‌ایم ارزیابی نماییم و به نحوی دقیق و عبرت آموز مشکلات موجود را در راه استقرار تعاونی‌ها به معنا و مفهوم واقعی کلام و راه رفع آن‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

همانطور که در گذشته نیز تذکر داده‌ایم به اعتقاد ما جوابگوی احتیاجات آینده بشری صرفنظر از رژیم های سیاسی مختلف چیزی جز استقرار تعاونی ها و تعمیم بیمه‌های اجتماعی به معنا و مفهوم واقعی کلام نبوده و نخواهد بود، و به همین دلیل برای دست یافتن به یک نظم وسیع و ریشه دار تعاونی که بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه را در بر گیرد، ایجاد آمادگی ذهنی و آموزشی در گروه‌های مختلف اجتماعی از شرایط ضروری و اصلی است و به نظر می‌رسد با ارائه نمونه‌های شایسته‌ای از کارها و فعالیت‌های تعاونی و مثلاً با اجرای صحیح دستوری که اخیراً برای تشکیل شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در تهران و سایر شهرستان‌های مملکت صادر کرده‌ایم، بتوان نمونه‌های مشوق و سودمندی را به سایر گروه‌های اجتماعی جامعه متحول ایران ارائه نمود.

تردیدی نیست که اختیار و اراده آزاد افراد جامعه در قبول عضویت تعاونی‌ها اصل مهمی از اصول شناخته شده استقرار نهضت تعاونی‌های سالم را تشکیل داده و می‌دهد، و بدین سبب ایجاد میل و رغبت واقعی در جهت بسط خدمات و فعالیت‌های تعاونی مستلزم انجام یک رشته اقدامات مستمر و پیگیر آموزشی در زمینه تعلیم و تربیت مدیران تعاونی و تشویق افراد از دوران کودکی و در مراحل مختلف تحصیلی به انجام دادن خدمات تعاونی و کوشش در راه جلب توجه هر چه بیشتر مردم به قبول عضویت در مؤسسات گوناگون تعاونی می‌باشد، و بر این اساس لازم است چه دستگاه‌های آموزشی کشور در بخش‌های عمومی و خصوصی و چه مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی و بخصوص رادیو و تلویزیون سهم مؤثر خود را در معرفی و تفهیم و آموزش این اصول بر عهده گیرند.

توجه کامل به ایجاد تعادل های منطقی در داد و ستد و تأمین منافع مشروع تولید کنندگان و مصرف کنندگان از راه طرد عوامل دلال و واسطه ایجاب می‌نماید که تمام سازمان‌ها و افرادی که به نحوی از انحاء با امور و مسائل تعاونی سروکار دارند و بخصوص وزارت تعاون و امور روستاها به عنوان مجری قانون شرکت‌های تعاونی، در امر استقرار تعاونی‌ها نظارت مستمر داشته و با جلوگیری از تأمین نظریات سودجویانه و نامشروع اشخاص در زیر نقاب تعاون هرگونه اقدام لازم را انجام دهند.

توفیق روزافزون و پیشرفت وقفه ناپذیر تمام افراد و سازمان‌هایی را که در تعلیم و تفهیم اصول تعاون و استقرار نهضت گسترده آن وظایفی را بر عهده دارند خواستاریم.