پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پنجاهمین سالروز امضای عهدنامه مودت ایران و شوروی ۱۷ اسفند ماه ۱۳۴۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۹ خورشیدی تازی

قانون اجازه مبادله عهدنامه دوستی منعقده بین دولتین ایران و جمهوری شوروی روسیه


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پنجاهمین سالروز امضای عهدنامه مودت ایران و شوروی ۱۷ اسفند ماه ۱۳۴۹


حضرت نیکلای ویکتوروویچ پادگورنی، صدر هیأت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی،

پنجاهمین سالگرد امضای عهدنامه مودت بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و ضمایم آن فرصت مغتنمی است که یک بار دیگر درودهای گرم خود و ملت ایران را به آن جناب و ملت شوروی بفرستم.

این عهدنامه و ضمایم آن که روابط بین دو کشور را بر اساس احترام به حق حاکمیت تام و مساوات کامل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر استوار کرده‌است، به دولت ایران که به نوبه خود در زمره اولین دولت‌هایی بود که دولت نوبنیاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را به رسمیت شناخت، در مبارزه به خاطر رسیدن به حقوق حقه خود و رهایی از قید نفوذ خارجی کمک و مساعدت نمود و همچنین تحقق اصول جدیدی را که ولادیمیر ایلیچ لنین در روابط بین‌المللی ارائه نموده بود، برای اولین بار میسر ساخت.

اصول جدیدی که بر مبنای تساوی حقوق و احترام به استقلال و حاکمیت بلاشرط ملی به این ترتیب بر روابط دو کشور حاکم گردید، بعدها به صورت پایه‌های اصلی منشور ملل متحد که در حال حاضر روابط کشورهای جهان منحصراً متکی بر اصول آن است در آمد.

از زمان امضای این عهدنامه نیم قرن می‌گذرد و روابط دو کشور با وجود پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های بسیار همچنان دوستانه‌تر شده و بر پایه حسن همجواری ادامه دارد. اصول مندرج در این عهدنامه و ضمایم آن که منطبق با مفاد منشور ملل متحد می‌باشد و نمی‌تواند مسلماً با آن مغایرت داشته باشد، انعقاد یک سلسله موافقتنامه‌های مهم را که منطبق با منافع هر دو کشور است، امکان‌پذیر ساخت و مایه کمال خوشوقتی است که مناسبات دو کشور در تمام جهات توسعه یافته و اکنون بر اساس همان اصول به صورت نمونه بارزی از همکاری ثمربخش در زمینه‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی و فرهنگی در آمده است.

اطمینان دارم که روابط دوستانه ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در آینده نیز به نفع هر دو ملت و به سود حفظ و تقویت صلح جهانی توسعه خواهد یافت.

سلامت و سعادت آن حضرت و رفاه و پیشرفت روزافزون ملت بزرگ اتحاد شوروی را صمیمانه آرزومندم.