پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پانزدهمین سالگرد تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ۱۹ دی ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حزب رستاخیز ملی ایران درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پانزدهمین سالگرد تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ۱۹ دی ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی


برگزاری مراسم پانزدهمین سالگرد تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، یادآور نهضتی است که با اعلام اصول انقلاب شاه و ملت نقطه عطفی در تاریخ طولانی حیات ملت ایران پدید آورد. اصلاحات ارضی ایران که سنگ بنای این انقلاب بود، نه تنها شرایطی انسانی و کاملاً مترقی را جانشین نظامی فرتوت و غیر انسانی کرد، بلکه بنیاد معنوی تجدید حیات ملی در مقیاسی همه جانبه گردید و در عین حال اعتبار جهانی کشور ما را به نحو بارزی بالا برد.
در سال‌های کوتاهی که از پایان اجرایی قوانین مربوط به اصلاحات ارضی می‌گذرد، اقدامات زیادی در جهت اعتلای سطح زندگانی جامعه روستایی با توجه به امکانات و شرایط موجود صورت گرفته‌است که از جمله آنها می‌توان از ارتقای کمّی و کیفی سطح فرآورده‌های زراعی، بسط بیمه‌های اجتماعی و درمانی کشاورزان و خانواده‌های آنان، گسترش امکانات بهداشتی با توجه به بهداشت رایگان و افزایش وسایل درمانی، اجرای برنامه‌های عمران و نوسازی روستاها، توسعه امکانات ارتباطی و مخابراتی بین شهرها و روستاها، ایجاد و تقویت شبکه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، کمک به فعالیت و کارآیی شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی تولید، پرورش روحیه تعاون و خودیاری و گسترش فعالیت‌های فرهنگی بر بنیاد فرهنگ ملی از طریق خانه‌های فرهنگ روستایی و مهدهای کودک، و بهره‌جویی از نیروی جوانان و کارآمد سپاهیان انقلاب، نام برد.
طی یک سال گذشته اقدامات تازه‌های در امر بهبود وضع روستاها و روستاییان به عمل آمد و تصویب و آغاز مراحل اجرایی آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مربوط به تأسیسات زیربنایی روستاهای منفرد و اجرای طرح‌های عمرانی در این قبیل روستاها و آغاز کار شرکت سهامی فعالیت‌های کشاورزی و غیر کشاورزی و واگذاری اراضی بایر برای عمران و فعالیت‌های زراعی و دامداری، اعطای کمک‌ها و تسهیلات اعتباری به زارعان و تولیدکنندگان کشاورزی و دامپروری، اعزام مروجین به روستاها، اعطای وام‌های سهل و کود و ماشین‌آلات و سایر کمک‌هایی که از این لحاظ می‌شود، همه اینها امکان آن خواهدداد که آهنگ رشد کشاورزی مملکت باز هم افزایش یابد.
در این فرصت تذکر این نکته را ضروری می‌دانیم که موضوع سوادآموزی روستاییان باید یکی از هدف‌های مهم ملی تلقی شود و با بررسی‌های همه‌جانبه، من‌جمله بررسی امکانات تشکیل سازمان خاصی برای آموزش روستاییان، همه منابع و امکانات برای موفقیت این برنامه مهم بسیج و هماهنگ گردد، زیرا تحقق هدف‌های انقلاب در زمینه مسائل روستایی و کشاورزی تا حد زیادی وابسته به تعمیم سواد در جامعه روستایی است.
با برخورداری از ثمرات این تلاش، کشاورزان باید بکوشند تا هر کدام از آنها از راه کارآموزی در قسمت مربوط به خودشان تخصص یابند و به صورت متخصصان فنی درآیند. از سوی دیگر انتظار داریم اجرای قاطع اصل سیزدهم انقلاب شاه و ملت مبنی بر گسترش مالکیت واحدهای تولید و عرضه سهام کارخانه‌ها به روستاییان، و اجرای قاطع اصل چهاردهم انقلاب : برای سپاهیان انقلاب و مدیران حوزه‌های تعاونی شهری و روستایی و خانه‌های فرهنگ روستایی و اعضای شوراهای ده و سایر افرادی که هر یک به نحوی در روستاهای میهن ما منشاء خدمتی هستند توفیق روزافزون خواستاریم.