پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پانزدهمین سالروز بنیاد سازمان دفاع غیرنظامی کشور ۲۴ بهمن ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۱ خورشیدی تازی

سازمان دفاع غیر نظامی کشور


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پانزدهمین سالروز بنیاد سازمان دفاع غیرنظامی کشور ۲۴ بهمن ۱۳۵۱


به مناسبت پانزدهمین سالروز تأسیس سازمان دفاع غیر نظامی کشور لازم می‌دانیم بار دیگر اهمیت و ضرورت دفاع غیر نظامی به خصوص تأثیر مثبت فعالیت‌های این سازمان را در حفاظت ثمره‌های انقلاب سازنده ایران یادآور شویم، و توجه و علاقه خاص خویش را نسبت به پیشرفت و گسترش سازمان دفاع غیر نظامی کشور ابراز داریم.

پیشرفت‌های روزافزون کشور در امور صنعتی و کشاورزی و اقتصادی به همان نسبت که سرمایه‌ها و منابع و دخائر ملی را بیشتر و وسیع تر می‌سازد، به مسئله حفاظت این سرمایه‌ها و منابع ملی در برابر سوانح طبیعی و وقایع غیر مترقبه و آثار ناشی از جنگ احتمالی نیز اهمیت بیشتری می‌بخشد. سازمان دفاع غیر نظامی کشور عهده دار تأمین این حفاظت در چهارچوب دفاع کلی کشور از راه ایجاد آمادگی در مواجهه با سوانح طبیعی و وقایع غیر مترقبه و آثار ناشی از جنگ است.

قانون اصلاح قانون دفاع غیر نظامی کشور که در سال جاری به تصویب رسیده بدین سازمان امکان می‌دهد که با دقت و سرعت بیشتر و با جلب همکاری و پشتیبانی عموم طبقات و افراد مردم وظایف مهمی را که به عهده دارد انجام دهد و با گسترش سازمان دفاع غیر نظامی در سطح کشور، آموزش اصول دفاع غیر نظامی به عامه مردم، ایجاد مرکز حفاظت از حریق، تشکیل واحدهای نجات و امداد، این آمادگی را فراهم نماید و به مسئله ایمنی و حفاظت ثروت‌ها و منابع ملی در مقابل تهدیدات و خطرهای فوق صورت اطمینان بخشی بدهد.

با شروع سال تازه‌ای در حیات سازمان دفاع غیر نظامی کشور توفیق این سازمان را در انجام وظایف حساسی که به عهده دارد و همکاری همه جانبه کلیه طبقات مردم و سازمان‌های دولتی را با این سازمان خواستاریم.