پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در هفدهمین سالگرد صدور اعلامیه حقوق بشر ۱۹ آذر ماه ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
اعلامیه جهانی حقوق بشر درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در هفدهمین سالگرد صدور اعلامیه حقوق بشر ۱۹ آذر ماه ۱۳۴۴


به مناسبت هفدهمین سال صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، مراتب خوشوقتی خویش و تأیید کامل ملت ایران را از مفاد این اعلامیه اظهارمی‌داریم. کشور ما که خود در صدور این اعلامیه از طرف سازمان ملل متحد سهیم بود، در پیشگاه تاریخ مفتخر است که قرنها پیش از آنکه چنین اعلامیه‌ای به صورت کنونی آن انتشاریابد، عملاً در اجرای روح و مفاد آن اقدام کرد و شاید برای نخستین بار در تاریخ جهان، اصل احترام به حقوق انسانی و آزادی معتقدات را به‌جای اصل قدرت و زور اساس حکومت قرار داد و از این راه تحولی عمیق در اصل حکومت پدیدآورد که بهترین تجلیل از آن را در نص صریح کتب آسمانی می‌توان یافت.
ملت ما این افتخار دیگر را نیز در برابر تاریخ جهان دارد که نه تنها از راه اصول سیاسی و حکومتی، بلکه به خصوص از نظر فکر و معنی در تمام تاریخ طولانی خود مروج و مدافع وفادار آن اصول عالی اخلاقی و بشردوستانه‌ای بوده که اعلامیه جهانی حقوق بشر مبلغ آنها است.
فرهنگ ایرانی در تمام جلوه‌های علم و ادب و فلسفه و حکمت و هنر خود پیوسته بر اساس محبت و تفاهم و دوستی متکی بوده و همواره دیدی جهانی و بشری داشته‌است.
خوشبختانه این فرهنگ انسانی چنان ریشه‌دار و عمیق بوده که هیچ یک از حوادث سهمگین تاریخ، حتی آنها که موقتاً اساس حاکمیت و استقلال سیاسی ما را متزلزل کردند، نتوانستند این ملت را از انجام مأموریت معنوی بزرگی که در تمام تاریخ خویش برعهده داشته‌است، بازدارند.
به پیروی از همین مأموریت معنوی و تاریخی بود که ملت ما در نیمه دوم قرن بیستم دست به بزرگترین انقلاب اجتماعی تاریخ خود زد، و به‌منظور استقرار اصول عدالت اجتماعی و تأمین حقوق حقه توده‌های عظیم محرومین و برخوردارکردن آنان از حیثیت واقعی انسانی راهی را در پیش گرفت که امروزه سرمشق کشورها و ملت‌های متعدد دیگر در تحقق همین هدفها شده‌است.
باز در همین سال جاری کشور ما به پیروی از سنن معنوی و تاریخی خود، به‌منظور دفاع از حقوق صدها میلیون از مردم محروم جهان، به تشکیل یک کنگره جهانی مبارزه با بی‌سواری از جانب سازمان یونسکو اقدام‌کرد که عملاً طلیعه یک دوران همکاری بین‌المللی در امر تعمیم آموزش در سراسر جهان تلقی‌گردید.
خوشبختانه امروز نه تنها ملت ایران بیش از پیش به مأموریت معنوی و همیشگی خود در امر دفاع از عالی‌ترین اصول و موازین اخلاقی و بشری پی برده‌است و آن را عمیقاً احساس می‌کند، بلکه در همه‌ جهان نیز روزبه‌روز نسبت به نقش گذشته و حال کشور ما در این زمینه توجه بیشتری مبذول می‌شود.
بدیهی است چنین توجهی مسئولیت ما را در این راه بیشتر می‌کند، ولی این مسئولیتی است که ما هیچ‌وقت در طول تاریخ خود از قبول آن سر باز نزده‌ایم و امروز نیز سر باز نخواهیم زد.
اکنون که یک بار دیگر سالروز صدور اعلامیه حقوق بشر در سراسر جهان مورد تجلیل قرارمی‌گیرد، ما تأیید قاطع خویش را از این اعلامیه تاریخی اعلام می‌کنیم و صمیمانه آرزومند آن هستیم که هر چه زودتر مفاد این اعلامیه به صورتی کامل تحقق یابد و عقل و منطق و توجه به ضروریات تاریخی بر خودخواهی‌ها و تبعیض‌های نژادی و سیاسی و اجتماعی گوناگونی که متأسفانه امروزه در گوشه و کنار جهان شاهد آنها هستیم برای همیشه پیروز آید.