پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در هشتمین سالروز بنیاد ذوب‌آهن آریامهر ۲۳ اسفند ماه ۱۳۵۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در هشتمین سالروز بنیاد ذوب‌آهن آریامهر ۲۳ اسفند ماه ۱۳۵۴

هشتمین سالگرد روز ذوب‌آهن را که مقارن با بنیانگذاری اولین مجتمع ذوب‌آهن ملی ایران است، به ملت ایران تبریک می‌گوییم.
موفقیت‌هایی که در هشت سال گذشته در جهت ایجاد و توسعه صنایع سنگین و بهره‌برداری از ذوب‌آهن آریامهر و شناسایی ذخایر عظیم ملی، از جمله زغال سنگ و سنگ آهن و همچنین ساختمان و تجهیز معادن با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و بهره‌برداری صحیح از این منابع زیرزمینی به دست آمده‌است، طبعاً مایه خوشوقتی است. اثرات مثبت ایجاد این صنعت مادر در مملکت، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و تربیت نیروی انسانی متخصص نمایانگر این واقعیت است که ایجاد صنعت ذوب‌آهن تا چه حد ضرورت داشته‌است. خوشوقتم که ذخایر شناخته شده زغال سنگ کشور نه تنها احتیاجات صنایع ذوب فلزات را در آینده تأمین خواهدکرد، بلکه منبع انرژی اطمینان‌بخشی برای نسل‌های بعدی خواهدبود.
انتظار داریم در حفاظت و بهره‌برداری صحیح از منابع ملی کشور حداکثر کوشش و مجاهدت به عمل آید و در این راه توفیق خدمتگزاران صنعت ذوب‌آهن و معادن را خواستاریم.