پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در فرارسیدن نوروز باستانی به ملت ایران ۱ فروردین ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران

مصاحبه‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ


شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در آغاز سال نوی ۲۵۳۷ شاهنشاهی پای سفره هفت‌سین در کاخ نیاوران
شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در آیین نوروزی ۲۵۳۷ شاهنشاهی با هیات دولت

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در فرارسیدن نوروز باستانی به ملت ایران ۱ فروردین ۲۵۳۷ شاهنشاهی


فرارسیدن نوروز باستانی را به ملت ایران شادباش می‌گویم و مثل همیشه برای همه شما در سالی که اکنون به فرخندگی آغاز می‌شود شادکامی و رفاه فراوان آرزو می‌کنم. خداوند بزرگ را سپاسگذارم که امسال نیز مانند سال‌های گذشته در پرتو الطاف و عنایات کامله او جشن نوروز ما یک جشن واقعی است که در محیطی آکنده از پیروزی و سرافرازی ملی و با امید و اعتماد روزافزون به آینده‌ای درخشان برگزار می‌شود. فروغ زندگی بخش خورشید نوروزی که تا چند ساعت دیگر در افق کشور ما سر برخواهدزد، مظهری گویا از آینده‌ای است که به خواست پروردگار در انتظار ما است.
ملت ما اکنون به صورتی یک دل و یک پارچه در راهی رهسپار است که من آن را در کتاب تازه خود راه پرافتخار و شکوه‌آفرین سرنوشت به جانب دوران زرین تمدن بزرگ نامیده‌ام و متذکر شده‌ام که به عنوان رهبر سرنوشت ملت خودم، این راه را تنها راه تامین سرفرازی و نیکبختی این ملت می دانم.
با توجه به اصولی که در این کتاب به طور روشن تشریح شده است اکنون برنامه کار ما برای نیل به هدف کاملا مشخص است و تنها شرطی که برای پیروزی ملی وجود دارد همت و ایمان و پشتکار لازم برای پیمودن این راه است. در سالی که گذشت مثل سال‌های قبل از آن، کشور ما شاهد پیشرفت‌های فراوان در همه زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بود که البته دشواری‌هایی نیز به همراه داشت، ولی همه می دانیم که با توسعه سریع اقتصاد کشور بروز این نوع مشکلات قابل پیش بینی و انتظار است. از طرف دیگر با آزادی‌های فراوانی که اکنون در کشور ما وجود دارد امکان سوءاستفاده از این آزادی‌ها از جانب عواملی با ماهیت شناخته شده امری قابل پیش بینی است. منتها استحکام و نیروی نطم اجتماعی و یکپارچی ملی ما طوری است که هر تلاشی از این قبیل پیشاپیش محکوم به شکست است.
نظم اجتماعی پیشرفته ما اکنون بیشتر از هر چیز بر پایه مشارکت پی ریزی است که ضامن حداکثر شرکت هر فرد ایرانی در کلیه مسائلی است که با سرنوشت او ارتباط دارد. در پرتو این مشارکت کارگر ایرانی، کشاورز ایرانی، کارمند ایرانی و به طورکلی هر ایرانی در هر موقعیت و تحت هر شرایطی تمام نیروها و امکانات خود را به کار خواهدگرفت و در برابر از تمام نتایج و مزایای چنین همکاری برخوردار خواهد شد.
یکی از جلوه‌های این همکاری و همبستگی عمومی نهضتی بود که در آخرین هفته‌های سال گذشته در راه مبارزه با گرانفروشی در سطح مملکتی آغاز شد. بارها تذکر داده‌ام که موفقیت در امر مبارزه با گرانفروشی مثل موفقیت در هر فعالیت ملی مثبت دیگری همانقدر که به دولت و سازمان‌های آن مربوط است مستلزم علاقمندی و همکاری عمومی است و امیدوارم این همکاری بخصوص در امری مانند مبارزه با گران‌فروشی که با زندگی روزمره فرد فرد ایرانی ارتباط دارد به همین ترتیب ادامه یابد و به صورت یک رویه ثابت و استوار عمومی درآید.
در زمینه بین‌المللی کشور ما سال موفقیت آمیزی دیگر را به پایان رسانید و همچنان به صورت یک کانون ثبات و آرامش نقش خویش را در دنیایی آشفته و بحرانی در راه پشتیبانی از اصول صلح و تفاهم ایفاکرد.
امیدوارم سال که اکنون آغاز می‌شود برای همه جهانیان دوستی و همکاری نزدیکتری را همراه داشته باشد.
در این نخستین لحظات سال نو همراه با ابراز شادباش‌های خویش بار دیگر یادآوری می‌کنم که از همه مردان و زنان ایرانی در این سال انتظار کار و کوششی هر چه بیشتر را در ساختمان بنای بزرگ ایران پیشرو و مترقی فردا دارم و در این راه که ضامن سرافرازی و رفاه روزافزون فرزندان ما است برای همه شما پیروزی هر چه بیشتر آرزو می‌کنم.