پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سی و دومین سالگرد بنیاد نهادن سازمان ملل متحد ۲ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خانه انصاف درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سی و دومین سالگرد بنیاد نهادن سازمان ملل متحد ۲ آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی


سی و دومین سالروز تاسیس سازمان ملل متحد را به ملت ایران و دیگر کشورهای عضو آن شادباش می‌گوییم و مثل همیشه تحقق آرمان‌ها و اصول عالیه‌ای را که این سازمان بزرگ جهانی بر پایه آنها بنیاد نهاده شده است آرزو می‌کنیم.

در طول سی و یک سال گذشته سازمان ملل متحد وسعت بسیار یافته و عملا به صورت یک خانواده جهانی درآمده است که تقریبا تمام ملل گیتی را در بر می‌گیرد. شماره اعضای این سازمان که به هنگام تاسیس پنجاه و یک کشور بود امروز به ۱۴۹ کشور رسیده است. این وضع از یک سو منعکس کننده تحول عظیم و همه جانبه‌ای است که در ترکیب سیاسی و اجتماعی جهان از سی سال پیش تاکنون روی داده است و از طرف دیگر استقرار شرایط تازه‌ای را در روابط بین‌المللی ایجاب می‌کند که مهمترین مظهر آن تغییر نظم اقتصادی غیر عادلانه و کهنه شده موجود و استقرار یک نظم منطقی و عادلانه جهانی در جای آن است. این اصلی است که سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر بارها متاسفانه بر آن صحه نهاده است ولی تصمیمات و قطعنامه‌های دیگر از این سازمان به علت نداشتن ضامن اجرا به مرحله تحقق در نیامده است.

کشور ما که خود از بنیان گزاران این بزرگترین سازمان جهانی تاریخ است، پیوسته پشتیبان آن بوده و در تمام موارد از تصمیمات این سازمان که حقا همه کشورهای عضو، متعهد به اجرای آن هستند طرفداری کرده است. اکنون نیز با آنکه مناسفانه امید زیادی به تحقق این امر وجود ندارد عقیده راسخ ما این است که برای حل و فصل مشکلات جهانی راهی به جز گفتگو و تفاهم بر اساس منشور این سازمان و در صورت لزوم در کادر این سازمان نیست، زیرا اتخاذ هر روش دیگری دیر یا زود منجر به فاجعه‌ای جهانی خواهد شد که معلوم نیست با وضع فعلی نیروهای تخریبی حد و مرزی داشته باشد.

ترویج و تفهیم هر چه بیشتر اصول سازمان ملل متحد به افکار عمومی جهانیان از وظایف اصلی جمعیت‌های طرفدار ملل متحد در کشورهای مختلف جهان است و ما اطمینان داریم که جمعیت ایرانی طرفدار ملل متحد وظایف خود را در این راه به خوبی انجام خواهد داد.

توفیق هر چه بیشتر سازمان ملل متحد و همه نیک اندیشان جهان را در تحقق آرمان‌های عالی این سازمان جهانی خواستاریم.