پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در دوازدهمین سالگرد تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ۱۹ دی ماه ۱۳۵۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۲ خورشیدی تازی

انقلاب شاه و مردم


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در دوازدهمین سالگرد تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ۱۹ دی ماه ۱۳۵۲


دوازدهمین سال تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی در شرائطی آغاز می‌شود که روستائیان کشور ما با برخورداری از امکاناتی وسیع و در راه نیل به هدف‌های انقلاب، مطمئن‌تر و مصمم تر از هر زمان دیگر نقش سازنده خویش را در ایجاد جامعه‌ای مترقی که می‌باید بزودی قدم به آستانه دوران تمدن بزرگ گذارد ایفا می‌کنند.

سیزده سال پیش که نهضت اجرای برنامه اصلاحات ارضی ایران با تصویب و اجرای قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی آغاز شد، شاید بسیاری از افراد تصور نمی‌کردند در زمانی چنین کوتاه، جامعه روستایی ایران بتواند با اتکاء به نیروی ملی و مبانی حقوق انسانی و عدالت اجتماعی و دور از فعالیت‌های مخرب و تضادهای ویرانگر طبقاتی به اینگونه دستآوردهای امیدبخش و سازنده نائل آید. همچنانکه به کرّات متذکر شده‌ایم یکی از عوامل اصلی این موفقیت این بوده است که ما در انتخاب شیوه‌های کار به جای پیروی از برنامه‌های انعطاف ناپذیر دیگران، با تجزیه و تحلیل دقیق نیازها و خواسته‌های خاص اجتماع خود و در عین حال با توجه به ویژگی‌های تمدن پیشرفته عصر حاضر، تنها از مبانی و مفاهیم فرهنگ و تمدناصیل ایرانی مایه گرفتیم و این برداشت علمی و منطقی از انقلاب به ما فرصت آن را داد که از همان آغاز دوره تقسیم زمین میان کشاورزان و الغای نظم کهنه ارباب و رعیتی به امر پیشرفت و تکامل همه جانبه حیات اقتصادی و اجتماعی روستانشینان کشور خود بر اساس نیازمندی‌ها و شرائط خاص آنان بپردازیم.

در مهر ماه 1350 که همزمان با برگزاری جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران، مرحله مهم تقسیم اراضی میان زارعان کشور پایان پذیرفت، طبعاً برای ما این امکان حاصل شد که به دنبال اقدامات قبلی در امر نیل به سایر هدف های اقتصادی و اجتماعی برنامه اصلاحات ارضی، با امکانات بیشتری در راه سازندگی جامعه روستانشین کشور پیش رویم، و از راه گسترش و تقویت شبکه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و روستایی و تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی و اجرای قانون تعاونی شدن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی و تأسیس و ایجاد خانه‌های فرهنگ روستایی و اجرای تدریجی قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان و ترویج و توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی و صنایع دستی روستایی و عمران و نوسازی روستاها و تأمین اعتبارات مورد نیاز دهقانان و بخصوص تقویت روحیه کار جمعی و گسترش آگاهی‌های اجتماعی و فنی روستائیان و ارتقاء سطح کمی و کیفی اشتغال مولد، زمینه‌های تازه‌ای را برای رفاه بیشتر جامعه روستائیان کشور فراهم سازیم. اجرای طرح‌هایی که در حال حاضر در ادامه این برنامه‌ها در دست تحقق است طبعاً می‌باید با جدیت هر چه تمام تر دنبال گردد.

اهم این طرح‌ها عبارتند از: فراهم ساختن موجبات ادغام سریع تعاونی‌های کوچک و مجاور در یکدیگر، ادغام روستاهای مجاور از راه ایجاد حوزه‌های عمرانی روستایی، استقرار صنایع غذایی کوچک در منطقه عمل شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی، استخدام و تعلیم و تربیت عوامل سازنده انسانی تازه به صورت مددکاران فنی تعاونی جهت هدایت و ارشاد و آموزش زارعان عضو شرکت‌های تعاونی روستایی، احداث خانه‌های مسکونی در سطح روستاها برای زارعان و مددکاران فنی تعاونی و سرپرستان حوزه‌های تعاونی روستایی، تعیین مدیران عامل شرکت‌های تعاونی روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی به عنوان دهبان، آموزش تعاونی روستانشینان کشور با استفاده از وسائل ارتباط جمعی بخصوص شبکه رادیو تلویزیون ملی کشور و دیگر امکانات آموزشی مملکت، تضمین خرید محصولات کشاورزی زارعان عضو شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید و شرکت‌های تعاونی روستایی وسیله وزارت تعاون و امور روستاها، بیمه تدریجی محصولات کشاورزی زارعان، تشکیل سازمان جدید تعاون مصرف شهر و روستا که از یک سو تولیدات کشاورزی را بدون دخالت واسطه‌ها در اختیار مصرف کنندگان شهری قرار دهد و از سوی دیگر کالاهای مورد نیاز جامعه روستانشین کشور را بدون دخالت واسطه‌ها با حداقل قیمت تهیه و در اختیار آنان بگذارد.

بدیهی است موفقیت قاطع در اجرای این طرح‌ها و نیل به هدف اساسی که از میان برداشتن فاصله سطح زندگی شهری و روستایی در ده سال آینده است گذشته از فعالیت مراجع مسئول دولتی، مستلزم اشتراک مساعی و تحرک و خودیاری روزافزون جامعه روستانشین کشور است که شرایط مساعد اجتماعی و اقتصادی و ثبات و امنیت استثنایی کشور ما در این راه بهترین امکانات را در اختیارش قرار داده است. موفقیت کشاورزان، سپاهیان انقلاب و کلیه مأموران تعاون و امور روستاها و سایر دستگاه‌های اجرایی را در انجام وظائف ملی و مملکتی خود بر اساس ایمان و اعتقاد راسخ به مبانی انقلاب از خداوند خواستاریم.