پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بیست و سومین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۸ آذر ماه ۱۳۵۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۰ خورشیدی تازی

اعلامیه جهانی حقوق بشر


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بیست و سومین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۸ آذر ماه ۱۳۵۰


بیست‌وسومین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر را به ملت ایران و به همه مردم جهان تبریک می‌گوییم.

صدور این اعلامیه مظهر بارزی از تکامل فکری و معنوی جامعه بشری عصر ما است، زیرا این اعلامیه مبین احترام به حیثیت انسانی و حقوق انفکاک‌ناپذیر افراد بشر است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر گر چه در آغاز فقط به صورت یک سند اخلاقی و بیان‌کننده کلی مقاصد نیک‌اندیشانه تنظیم شد، ولی در مراحل بعدی با اقدامات و تدابیر تقنینی و اجرایی و قضایی کشورها عملاً جنبه حقوقی به خود گرفت و در سرنوشت جامعه بشری نقش مؤثری ایفا کرد که بهترین مظهر آن واکنش‌های دامنه‌دار مربوط به دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسانی در نقاط مختلف جهان است.

برای ملت ایران مایه افتخار است که بیست‌وسومین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سالی جشن می‌گیرد که با نام کوروش بزرگ و خاطره صدور نخستین اعلامیه تاریخی حقوق بشر از جانب او همراه است. ما در مراسم بزرگداشت خاطره این مرد بزرگ تاریخ، در برابر آرامگاه او تأکید کردیم که ملت ایران در آینده نیز سنت بشردوستی و نیک‌اندیشی را که این شاهنشاهی بر اساس آن بنیاد نهاده شد، ادامه خواهد داد و همچنین برای مردم جهان پیام‌آور راستی و حقیقت خواهد بود. ما صمیمانه خواستار دنیایی هستیم که در آن صلح و امنیت موجبات همکاری روزافزون کشورها را در جهت ارتقای کلی جامعه بشری فراهم آورد، و در داخل هر اجتماع تأمین عدالت قضایی و عدالت اجتماعی به همه مردم امکان آن دهد که حداکثر نیرو و استعداد خلاقه خود را در راه بهبود و پیشرفت روزافزون شرایط مادی و معنوی زندگانی خویش به کار برند.

ما کلیه آنچه را که موجب نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌شود، محکوم می‌کنیم و اقدامات سازمان ملل متحد را در راه پیکار با فقر و گرسنگی و بی‌سوادی و تبعیضات نژادی تأیید می‌نماییم.

در طول زندگی سازمان ملل متحد، ما که از بنیان‌گذاران این سازمان بوده‌ایم همواره از اصول عالیه اعلامیه جهانی حقوق بشر دفاع کرده‌ایم و در آینده نیز چنین خواهیم کرد، زیرا این اصولی است که از دیرباز تمدن و فرهنگ ایرانی بر آنها پایه‌گذاری شده‌است.

برای همه مردم نیک‌اندیش جهان آرزوی موفقیت داریم و صمیمانه آرزومند فرارسیدن روزی هستیم که جامعه بشری با برخورداری از کلیه عوامل مثبت و سازنده بتواند در پرتو صلح و تفاهم بین‌المللی دنیایی دور از فقر و جهل و گرسنگی و تبعیض و نگرانی، از حداکثر رفاه و آسایش برخوردار گردد.