پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بیستمین سالگرد نهضت نوین تربیت پیشاهنگی ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۱ خورشیدی تازی

پیشاهنگی ایران


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بیستمین سالگرد نهضت نوین تربیت پیشاهنگی ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۱


فرا رسیدن بیستمین سالگرد نهضت نوین تربیت پیشاهنگی را به خواهران و برادران عزیز پیشاهنگ شادباش می‌گویم و تقارن این سالگرد را با آغاز دهه دوم انقلاب اجتماعی ایران به فال نیک می‌گیرم.

همه می‌دانیم که مکتب سازنده و مقدس پیشاهنگی بر همان اصول و آرمان‌هایی متکی است که اساس انقلاب اجتماعی ایران را تشکیل می‌دهد و در عین حال بنیاد این هر دو، همان ارزش‌های بزرگ معنوی است که از دیرباز شالوده فکری و فلسفی فرهنگ و تمدن کهن ایرانی به شمار آمده است.

بررسی فعالیت‌های سازمان پیشاهنگی ایران در دهه اول انقلاب نشان می‌دهد که پیشاهنگان ما در این سال‌ها وظیفه و مأموریت انسانی و ملی خویش را با وقوف به اهمیت این مسئولیت‌ها به صورتی مثبت و سازنده انجام داده و در تحقق هدف‌های انقلاب به نحوی مؤثر سهیم بوده‌اند. بدیهی است وجود این ترازنامه مثبت ایجاب می‌کند که دختران و پسران پیشاهنگ ایران از هم اکنون خویش را در مقیاس وسیع تری برای ایفای نقشی باز هم مؤثرتر در دهه دوم انقلاب، در سطحی متناسب با توسعه همه جانبه فعالیت‌های ملی آماده سازند.

مایه خوشوقتی است که در هفته کار نیک امسال، به مناسب سال بین‌المللی کتاب پیشاهنگان ایران علاوه بر انجام کارهای نیک فردی و جوخه‌ای و رسدی و دسته‌ای، تلاش خاصی در امر گردآوری کتاب برای کارگران و دهقانان کشور مبذول داشته‌اند. امیدواریم اینکه که نهضت نوین پیشاهنگی ایران بیستمین سال کوشش خود را آغاز می‌کند همه پسران و دختران پیشاهنگ در کوشش‌های انسانی و ملی خود بیش از پیش توفیق یابند، ضمناً از کلیه سازمان‌های ملی و دولتی و وزارتخانه‌ها بخصوص وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آموزش و پرورش انتظار داریم این سازمان سازنده جوانان مملکت را در راه گسترش مرام پیشاهنگی از هر جهت یاری دهند.

پیروزی کلیه پیشاهنگان دختر و پسر، مربیان، اعضای شوراها و کمیته‌ها و مسئولان و وابستگان مکتب پیشاهنگی ایران را خواستاریم.