پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در برگزاری سمینار بین‌المللی بررسی مسایل توسعه اقتصادی در شیراز ۲۴ فروردین ماه ۱۳۴۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۹ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در برگزاری سمینار بین‌المللی بررسی مسایل توسعه اقتصادی در شیراز ۲۴ فروردین ماه ۱۳۴۹


برگزاری سمینار بین‌المللی بررسی مسائل توسعه اقتصادی که با حضور گروهی از کارشناسان و استادان برجسته امور اقتصادی دانشگاه‌های مختلف جهان تشکیل می‌شود موجب خوشوقتی ما است. مسئله توسعه اقتصادی در عصر ما به صورت یکی از جالب‌ترین مباحث علم اقتصاد نوین درآمده است. بدین جهت از طرفی دامنه مطالعات در این زمینه چنان گسترش یافته که منابع لازم به صورت کتب و مقالات مربوط به مسائل بسط و توسعه روزبه‌روز بیشتر می‌شود و از طرف دیگر تجربیات کشورهای مختلف که هر یک با توجه به مسائل خاص ملی خود می‌خواهند مرحله عقب‌افتادگی اقتصادی را پشت سر بگذارند در خور مطالعه و مقایسه است.

مردم عصر ما با شور و شتابی که در طول تاریخ جهان نظیر ندارد می‌خواهند مراحل توسعه و ترقی را بپیمایند، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته گرایشی بزرگ به جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته وجود دارد. پیروزی در این مورد هنگامی میسر خواهدبود که همه دانشهای انسانی و به خصوص علم اقتصاد، به خدمت پیشرفت جامعه انسانی درآیند و از هیچ کوششی در راه نو ساختن نظریات علمی و روشهای اجرایی و هماهنگی آنها با مقتضیات ملی کشورها فروگذار نشود، به همین سبب باید از تشکیل چنین اجتماعات علمی و فرهنگی و مبادله افکار و عقاید و مطالعات گوناگون در زمینه جنبه‌های نظری و تجربی بسط و توسعه اقتصادی حسن استقبال کرد. خوشبختانه برنامه سمینار حاضر با دقت و جامعیت تنظیم شده‌است و شرکت گروهی از استادان برجسته دانشگاه‌های مختلف جهان و کارشناسان مجرب باعث خواهدشد که بررسی‌ها و مطالعات سمینار به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در شناسایی مسائل توسعه اقتصادی و جنبه‌های گوناگون آن منتهی شود.

کشور ما در سال‌های اخیر با آهنگی رضایت‌بخش و شاید شگفت‌آور در راه توسعه اقتصادی پیش رفته‌است.

در عین حال این پیشرفت با انجام اصلاحات اجتماعی در زمینه رفع موانع شالوده‌ای توسعه و ترقی همراه بوده و خوشبختانه برخلاف بسیاری دیگر از کشورهای جهان، فشارهای تورمی و نوسانات نامطلوب قیمت‌ها را در بر نداشته‌است.

با توجه بدین واقعیت، یقین است که شناسایی تجربیات ایران در زمینه توسعه اقتصادی برای استادان و کارشناسان کشورهای دیگر سودمند خواهد بود. ابتکار دانشگاه پهلوی برای برگزاری این سمینار شایان ستایش و تقدیر است و آرزومندیم این دانشگاه بتواند همچنان که انتظار داریم نقش مؤثری در بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی ایفا کند.